10 Người về nông thôn lập nghiệp, 9 thất bại, không phải không có năng lực hay thiếu nỗ lực, mà vì phạm phải 10 sai lầm này - BYTUONG

10 Người về nông thôn lập nghiệp, 9 thất bại, không phải không có năng lực hay thiếu nỗ lực, mà vì phạm phải 10 sai lầm này

Những năm gần đây ngày càng nhiều người trở về nông thôn khởi nghiệp kinh doanh. Vật lộn kiếm tiền ở thành phố cảm giác không thể mở mày mở mặt, những người trở về quê kinh doanh có người đã từng kinh doanh thất bại ở thành phố, có người là sinh viên đại học và có người là công nhân bình thường.

Họ đọc được những câu chuyện khởi nghiệp thành công ở nông thôn nên họ lần lượt kéo nhau về quê mà không hề biết rằng khởi nghiệp dù ở đâu vốn cũng vô cùng gian gian.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm