Những ngành nghề nào sẽ dần bị thu hẹp trong 10 năm tới - BYTUONG

Những ngành nghề nào sẽ dần bị thu hẹp trong 10 năm tới

Bạn có ý định kinh doanh, tuy nhiên lại không biết những ngành nghề nào “thịnh” và “suy” trong 10 năm tới. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những ngành nghề có nguy cơ bị “suy thoái” trong 1 năm tới để bạn có thể tránh ra khi quyết định kinh doanh.

Bạn không thể dự đoán một cách chính xác hoàn toàn những ngành có thể bị suy thoái trong 10 năm nữa. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể đưa ra dự đoán nếu bạn quan sát tốc độ ngành công nghiệp thế giới đang co xu thế “co mình lại”, và dựa vào những số liệu cụ thể của các ngành công nghiệp.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Sự thu nhỏ của ngành công nghiệp trên thế giới

Tìm hiểu thêm