Chỉ số đánh giá mức sống, Chất lượng cuộc sống - BYTUONG

Chỉ số đánh giá mức sống, Chất lượng cuộc sống

Chất lượng cuộc sống là một khái niệm rộng; phức tạp để phản ánh mức độ được đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người về vật chất, tinh thần và chất lương môi trường. Quan niệm về chất lượng cuộc sống cũng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của xã hội và có thể khác nhau giữa các nước.

Chỉ số Chất lượng cuộc sống được tính toán dựa trên hàng loạt yếu tố bao gồm mức độ an toàn, chăm sóc sức khỏe, giá tiêu dùng, sức mua, giao thông đi lại, giá nhà đất so với thu nhập và mức độ ô nhiễm môi trường.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm