Home » Một kế hoạch tài chính để khởi nghiệp làm giàu gồm những nội dung nào?

Một kế hoạch tài chính để khởi nghiệp làm giàu gồm những nội dung nào?

Một kế hoạch tài chính để khởi nghiệp làm giàu gồm những nội dung nào?

Một bản kế hoạch tài chính cụ thể sẽ giúp cho các startup có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động kinh doanh của công ty phía trước, từ đó giảm thiểu được những khoản chi phí không đáng có, chủ động có phương án cho các hoạt động kinh doanh của công ty.

Một bản kế hoạch tài chính bao gồm những nội dung: tiền mặt, bảng cân đối kế toàn (gồm tài sản và nguồn vốn), kết quả kinh doanh. Để có thể xây dựng được bản kế hoạch tài chính, cần có các số liệu đầu vào như doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí, tồn kho, lãi ngân hàng…. Mỗi kế hoạch kinh doanh của mỗi mảng (bán hàng, sản xuất, marketing, nhân sự, đầu tư…)sẽ cho ta những số liệu này. Dựa vào đây, để đưa ra tổng hợp trong bảng kế hoạch tài chính về doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, khả năng trả nợ…
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

>> Khi đối thủ chiếm hết “Đại dương xanh” vùng đất để sinh lời, kiếm tiền, làm thế nào để giành lại mảnh đất sinh lời đó

Công ty khởi nghiệp nên tham khảo thêm những số liệu từ doanh nghiệp trong lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi. Dựa vào đó, đưa ra những số liệu giả định, trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh lại sao cho phù hợp hơn.

Nguồn vốn đầu tư và tài sản cố định ban đầu là những số liệu cụ thể mà công ty có. Hãy dựa vào đó để tính khấu hao, trả lãi và khoản đầu tư thêm là bao nhiêu.

Kế hoạch tài chính là một nội dung quan trọng mà các công ty khởi nghiệp cần xây dựng ngay từ đầu. Thông qua những con số, sẽ giúp doanh nghiệp hình dung tốt hơn bức tranh về doanh nghiệp mình trong tương lai như thế nào.

Trả lời