Lấy ví dụ về giao tiếp (ví dụ về tình huống giao tiếp nói chuyện) - BYTUONG

Lấy ví dụ về giao tiếp (ví dụ về tình huống giao tiếp nói chuyện)

Nói lời phải có chừng mực. Nếu kiểm soát tốt chừng mực, một câu nói đơn giản, đôi khi có thể thêm được sức nặng. Nói ít nhưng tinh túy, khiến người khác cảm thấy bạn đã “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”.

Ngoài ra, lời nói có chừng mực còn quyết định nhiều nhân tố liên quan đến đối tượng, chủ để và ngữ cảnh. Tóm lại, nói lời phải đúng mực.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm