Mẫu biên bản gửi hàng tại kho đúng quy chuẩn nhất hiện nay

Bạn muốn gửi hàng tại kho nhưng không biết cần phải viết mẫu biên bản như thế nào. Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu biên bản, thỏa thuận gửi hàng tại kho đúng quy chuẩn nhất hiện nay.

Mẫu biên bản gửi hàng tại kho đúng quy chuẩn nhất hiện nay

Người gửi hàng:_________________
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Thủ kho:_________________

Hai bên sau khi thỏa thuận đã thống nhất các điều khoản gửi hàng tại kho như sau:

Điều 1:  Chất lượng, số lượng, quy cách, tên gọi của hàng hóa dự trữ

(1), Tên hàng hóa:___________________________________________________

(2), Quy cách loại sản phẩm:___________________________________________________

(3), Số lượng:___________________________________________________

(4), Chất lượng:___________________________________________________

(5), Đóng gói hàng hóa :___________________________________________________

Điều 2: Đóng gói hàng hóa

Thủ kho chịu trách nhiệm về việc đóng gói hàng hóa. Các tiêu chuẩn đóng gói phải thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn ngành nghề. Nếu không có các tiêu chuẩn này, các bên tham gia thỏa thuận sẽ thương lượng trên cơ sở đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển và lưu trữ.

Nếu bao bì không đáp ứng các yêu cầu của quốc gia hoặc thỏa thuận. Dẫn đến hàng hóa bị hư hỏng hoặc giảm chất lượng. Người giữ hàng phải chịu trách nhiệm về việc đó.

Người bảo quản hàng hóa phải tuân thủ các quy định có liên quan. Hoặc theo phương thức mà hai bên đã thương lượng.

Điều 3: Thời hạn bảo quản

Từ ngày….. tháng ….. năm ….. đến ngày ……. Tháng ….. năm …….

>> Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận đã trả nợ hợp pháp

Mẫu biên bản gửi hàng tại kho đúng quy chuẩn nhất hiện nay

Điều 4: Hạng mục nghiệm thu hàng hóa và phương pháp nghiệm thu hàng hóa

Người giữ kho phải cung cấp cho người bảo quản hàng hóa  thông tin nghiệm thu hàng hóa cần thiế. Nếu thông tin nghiệm thu hàng hóa cần thiết không được cung cấp. Hoặc thông tin cung cấp không đầy đủ hoặc không kịp thời. Thì sẽ bị đánh lỗi nghiệm thu chậm trễ. Trong trường hợp không tuân theo thỏa thuận, người trông giữ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Người trông coi có trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa vào kho. Theo đúng hình thức bao bì, chủng loại, số lượng, chất lượng của hàng hóa quy định trong thỏa thuận. Nếu phát hiện hàng hóa trong kho không phù hợp với quy định của thỏa thuận thì sẽ thông báo ngay cho người giao hàng. Người trông coi phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại kinh tế thực tế. Do người trông coi không kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục. Phương pháp không đúng theo thời hạn quy định hoặc nghiệm thu không chính xác.

Thời gian nghiệm thu: không quá 10 ngày đối với hàng trong nước. Không quá 30 ngày đối với hàng ngoại. Người trông coi phải chịu trách nhiệm về những tổn thất do vượt quá thời hạn nghiệm thu. Thời hạn nghiệm thu là ngày mà toàn bộ hàng hóa và vật tư nghiệm thu được giao cho người trông coi. Và kết thúc vào ngày mà biên bản nghiệm thu được gửi đi.

Điều 5: Thủ tục xuất nhập kho

Thực hiện theo quy định liên quan nhập xuất kho. Nếu chưa có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên. Khi xuất nhập kho phải có mặt đại diện hoặc người xử lý của hai bên. Biên bản sau khi kiểm tra phải có chữ ký của người đại diện, hoặc người xử lý của hai bên. Biên bản sẽ được coi là một phần hợp lệ của thỏa thuận và mỗi bên sẽ giữ một bản sao