Tổng hợp những cách để tìm 2 số khi biết ƯCLN và BCNN - BYTUONG

Tổng hợp những cách để tìm 2 số khi biết ƯCLN và BCNN

ƯCLN và BCNN là dạng bài toán thường gặp và có nhiều ứng dụng trong đời sống thực tế. Tuy nhiên muốn giải được các bài tập có liên quan đến ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất. Đầu tiên bạn cần phải nắm được các kiến thức cơ bản. Cũng như các cách tìm ƯCLN và BCNN. Bài viết ngày hôm này chúng ta sẽ tìm hiểu về ƯCLN và BCNN. Những cách để tìm 2 số khi biết ƯCLN và BCNN.

Tổng hợp những cách để tìm 2 số khi biết ƯCLN và BCNN

1, Ước số chung lớn nhất (ƯCLN)
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Bất cứ hai số tự nhiên nào cũng đều có một ước số chung là 1. Ngoại trừ số 0, số lớn nhất trong các ước số chung của hai số tự nhiên chính là ước số chung lớn nhất (ƯCLN).

2, Bội số chung nhỏ nhất (BCNN)

Trong hai số tự nhiên hoặc hơn hai số tự nhiên trở nên, nếu như chúng có bội số chung. Thì số nhỏ nhất trong số những bội số chung đó sẽ được gọi là bội số chung nhỏ nhất (BCNN).

Tổng hợp những cách để tìm 2 số khi biết ƯCLN và BCNN

3, Cách  tính ước số chung lớn nhất (ƯCLN)

(1), Sử dụng phương pháp rút gọn thừa số nguyên tố để nhân thừa số nguyên tố chung.

(2), Tìm ước chung lớn nhất của hai số dưới dạng phép chia ngắn (phép chia nhẩm).

(3), Trong trường hợp đặc biệt: Nếu hai số chỉ hơn kém nhau 1 đơn vị thì ước chung lớn nhất của chúng là 1.

Trong hai số tự nhiên đã biết, nếu số tự nhiên nhỏ hơn là ước số của số tự nhiên lớn hơn. Vậy thì số nhỏ hơn chính là ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số đó.

Tổng hợp những cách để tìm 2 số khi biết ƯCLN và BCNN

4, Cách  tính bội số chung nhỏ nhất (BCNN)

(1), Dùng phương pháp rút gọn thừa số nguyên tố. Để nhân thừa số nguyên tố chung của hai số này với thừa số nguyên tố riêng của chúng.

(2), Sử dụng phép chia ngắn (phép chia nhẩm) để tính.

(3), Trong trường hợp đặc biệt: Nếu hai số chỉ hơn kém nhau 1 đơn vị, thì tích của hai số này là bội chung nhỏ nhất của chúng.

>> Luyện tổng hợp các dạng bài tập về Bội chung nhỏ nhất (ước chung lớn nhất)

Tổng hợp những cách để tìm 2 số khi biết ƯCLN và BCNN

Ví dụ: Ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số tự nhiên là 12. Bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của hai số tự nhiên là 72. Hãy tìm hai số tự nhiên đó.

Phân tích:

Vì ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số tự nhiên nà là 12. Bởi vậy có thể giải sử hai số tự nhiên đó lần lượt là 12a và 12b.

Đã biết đây không phải là hai số có quan hệ bội số. Suy ra, a / b, kết quả không phải là một số chẵn.

Đã biết bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của hai số tự nhiên này là 72. Suy ra:

12 * a * b = 72.

Suy ra: a * b = 6.

Suy ra: a = 2 , b = 3 hoặc a = 3, b = 2.

Từ đó suy ra hai số tự nhiên cần tìm đó là 12 * 2 = 24 và 12 * 3 = 36.

a * b = 6. Suy ra a = 1, b = 6, a = 6, b = 1.

Từ đó suy ra hai số tự nhiên cần tìm đó cũng có thể là 12 * 1 = 12 và 12 * 6 = 72.

Tóm lại, chỉ cần nắm chắc định nghĩa, hiểu rõ bản chất cũng như cách tìm ước số chung lớn nhất (ƯCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BCNN). Là bạn hoàn toàn có thể giải quyết được các dạng bài tập liên quan đến mảng kiến thức này. Chúc các bạn thành công.

Share via