Thiên tài đầu tư nước Mỹ khẳng định đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Đã tạo động lực rất lớn cho nhiều starup không có cơ hội học đại học nuôi ước mơ làm giàu

Chúng ta đã được nghe rất nhiều về câu nói “đại học không phải con đường để thành công duy nhất và đã có rất nhiều tấm gương là những tỷ phú trên thế giới, những người rất thành công dù không học đại học...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP