Sản phẩm kinh doanh tốt, mới lạ thì không cần PR ?

“Chỉ cần sản phẩm tốt là được, cần gì phải PR?” Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu nói này. Thực ra “lý thuyết sản phẩm”, “rượu thơm không sợ ngõ sâu”…Đều là những biểu hiện của việc thiếu hiểu biết...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP