Sản phẩm kinh doanh tốt, mới lạ thì không cần PR ?

“Chỉ cần sản phẩm tốt là được, cần gì phải PR?” Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu nói này. Thực ra “lý thuyết sản phẩm”, “rượu thơm không sợ ngõ sâu”…Đều là những biểu hiện của việc thiếu hiểu biết...

Tận dụng Ninja làm quảng cáo

Ninja Việt Nam hay Ninja Nhật Bản, ai giúp bạn làm quảng cáo hiệu quả ? Trong chủ đề này Lương sẽ tận dụng hiện tượng Ninja Việt để cùng chia sẻ với mọi người cách làm quảng cáo độc đáo. Ninja là gì, tại...

Không nên khuyến mại trong kinh doanh khi nào

Chất lượng của sản phẩm là yếu tố tiên quyết, giúp một doanh nghiệp tồn tại được trên thị trường nhưng chính định hướng, các kế hoạch theo thời thế mới là điều giúp đơn vị kinh doanh phát triển bền vững. Bạn có đang...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP