Home » Cân bằng phản ứng KOH + SO2 ra gì (và phản ứng khi sục khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2)

Cân bằng phản ứng KOH + SO2 ra gì (và phản ứng khi sục khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2)

Kali hydroxit là một bazơ vô cơ phổ biến có công thức hóa học là KOH. Khi sục khí SO2 vào kali hydroxit thu được phản ứng:

2KOH + SO₂ = K₂SO₃ + H₂O
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Để điều chế kali hydroxit ta cần làm theo các bước sau:

Kali clorua, là nguyên liệu để điện phân có màng ngăn, được hòa tan thành dung dịch bão hòa trong bể muối. Khi đun nóng đến 90 ° C, kali cacbonat, bồ tạt ăn da và bari clorua được thêm vào để loại bỏ các tạp chất như canxi, magie và sunfat, cặn và axit clohydric được loại bỏ bằng cách lắng cặn.

Dung dịch kali clorua trung hòa và tinh chế chứa 280 ~ 315 g / L kali clorua được làm nóng trước đến 70 ~ 75 ℃ và sau đó được điện phân để thu được kali hydroxit, clo và hydro .

Nồng độ kali hydroxit thu được theo phương pháp màng ngăn là 10% đến 11%. Nó cần được cô đặc bằng cách làm bay hơi và làm lạnh để làm rõ để thu được dung dịch kali hydroxit 45% đến 50%; nó cũng có thể được cô đặc trong nồi xút. và khử màu để thu được kali hydroxit rắn, hoặc nó có thể được sản xuất thành các sản phẩm kali hydroxit dạng vảy.

Cách điều chế chất điện phân của phương pháp điện phân thủy ngân cũng giống như phương pháp điện phân có màng ngăn. Trong buồng điện phân, than chì (hoặc kim loại) được sử dụng làm cực dương và thủy ngân được sử dụng làm cực âm. Clo sinh ra từ quá trình điện phân được đưa đến quy trình làm khô bằng clo và hỗn hống kali được tạo ra chảy vào buồng phân hủy thủy ngân.

Hầu hết kali clorua chưa phản ứng được xử lý ở trạng thái nước muối loãng, và sau đó quay trở lại quá trình hòa tan nguyên liệu thô. Hỗn hợp kali phản ứng với nước tạo ra kali hydroxit và hydro. Do nồng độ kali hydroxit thoát ra khỏi khoang chứa dung dịch thủy ngân là 45% -50%, nó có thể được sử dụng như một sản phẩm kali hydroxit lỏng, hoặc có thể hấp trong nồi xút để cô đặc thành kiềm rắn hoặc thành một sản phẩm kali hydroxit dạng vảy.

Kali hiđroxit được sản xuất công nghiệp là dung dịch nước của kali clorua bị điện phân. Vì kali hydroxit khó khử nước hơn natri hydroxit nên độ tinh khiết của các sản phẩm thương mại thường chỉ đạt 85% đến 86%. Nếu cần tinh chế, nó có thể được tinh chế theo cách tương tự như natri hydroxit.

Sau khi tinh chế kali clorua, nó được làm nóng sơ bộ và liên tục bơm vào tế bào điện phân, dung dịch điện phân thu được bằng cách cô đặc và khử màu.

Phương pháp màng trao đổi ion được thông qua, kali hydroxit công nghiệp được sử dụng làm vật liệu buồng cực dương và nước tinh khiết được sử dụng làm chất liệu buồng cực âm. Dưới tác dụng của trường dòng điện một chiều, các ion K + đi vào buồng cực âm thông qua màng lọc cation và tạo ra ion OH- Thuốc thử kali hydroxit được cô đặc và làm khô để thu được kali hydroxit rắn. Các sản phẩm khí O2 và H2 lần lượt được thoát ra khỏi ống.

Đun nóng canxi cacbonat ở nhiệt độ cao tạo ra canxi oxit, canxi oxit phản ứng với nước tạo ra canxi hiđroxit và canxi hiđroxit phản ứng với tro thực vật tạo ra kali hiđroxit:

CaO + H₂O = Ca (OH) ₂
Ca (OH) ₂ + K₂CO₃ = CaCO₃ ↓ + 2KOH

Khi sục khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2, ta thu được phản ứng:

SO2 + Ba(OH)2 ⟶ H2O + BaSO3