Người có những điểm này, khuyên không nên khởi nghiệp, nếu không giàu có không thấy mà tiền mất tật mang - BYTUONG

Người có những điểm này, khuyên không nên khởi nghiệp, nếu không giàu có không thấy mà tiền mất tật mang

Kinh doanh luôn là một chủ đề yêu thích của tất cả các cuộc nói chuyện, ai cũng muốn khởi nghiệp nhưng chỉ 19% trong số họ thực sự bắt đầu kinh doanh mà trong số 19% đó có không ít người nghĩ rằng kinh doanh rất đơn giản, họ không biết rằng cơ hội thành công lúc đầu rất thấp.

Lần đầu tiên kinh doanh tỷ lệ thất bại đạt tới 90%, và sinh viên đại học khởi nghiệp tỷ lệ thất bại đạt tới 95%. Tỷ lệ thất bại khi kinh doanh lần thứ hai cũng đạt tới 80%.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm