Ví dụ về thông tin trong chuỗi cung ứng? Chuỗi cung ứng (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Ví dụ về thông tin trong chuỗi cung ứng? Chuỗi cung ứng (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ví dụ về thông tin trong chuỗi cung ứng? Chuỗi cung ứng

  • Ví dụ Shopee họ thông báo cho người bán rằng trong tháng 10 sẽ có một kế hoạch thay đổi vì chi phí chiết khấu, hoặc chi phí với người bán. Đây là được xem là thông tin.
  • Một Email mà doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Yến tới khách hàng cũng được xem là thông tin trong chuỗi cung ứng.
  • Thông tin về chương trình khuyến mại
  • Ví dụ Thông tin về đợt thu hồi sản phẩm của Samsung do những chiếc máy giặt bị lỗi cần phải thu hồi, cung thuộc về thông tin Chuỗi cung ứng

Thông tin rất quan trọng đối với hoạt động của chuỗi cung ứng vì nó cung cấp cơ sở để các nhà quản lý chuỗi cung ứng đưa ra quyết định. Công nghệ thông tin bao gồm các công cụ được sử dụng để đạt được nhận thức về thông tin, phân tích thông tin này và thực hiện trên đó để cải thiện hiệu suất của chuỗi cung ứng. Thông tin là điều cần thiết để đưa ra các quyết định tốt về chuỗi cung ứng vì nó cung cấp tầm nhìn bao quát cần thiết để đưa ra các quyết định tối ưu.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

CNTT cung cấp các công cụ để thu thập và phân tích thông tin này để đưa ra các quyết định tốt nhất về chuỗi cung ứng. Thông tin là yếu tố thúc đẩy chuỗi cung ứng quan trọng vì nó đóng vai trò như chất kết dính cho phép các yếu tố thúc đẩy chuỗi cung ứng khác làm việc cùng nhau để tạo ra một chuỗi cung ứng tích hợp, phối hợp. Thông tin rất quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng vì nó cung cấp nền tảng để các quá trình trong chuỗi cung ứng thực hiện các giao dịch và các nhà quản lý đưa ra quyết định. Nếu không có thông tin, người quản lý không thể biết khách hàng muốn gì, lượng hàng tồn trong kho là bao nhiêu, và khi nào nên sản xuất hoặc vận chuyển nhiều sản phẩm hơn. Nói tóm lại, thông tin cung cấp khả năng hiển thị của chuỗi cung ứng, cho phép các nhà quản lý đưa ra quyết định để cải thiện hiệu suất của chuỗi cung ứng .

Nội dung về Ví dụ về thông tin trong chuỗi cung ứng? Chuỗi cung ứng được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Ví dụ về thông tin trong chuỗi cung ứng? Chuỗi cung ứng? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Ví dụ về thông tin trong chuỗi cung ứng? Chuỗi cung ứng trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Ví dụ về thông tin trong chuỗi cung ứng? Chuỗi cung ứng trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Làm rõ được thông điệp, nội dung thông tin mà các bên trong chuỗi cần phải hiểu, mục đích duy trình lợi ích của các bên.
  • Khắc phụ được sự cố, lỗi tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai.