Ví dụ về logistics ngược? Logistics ngược (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Ví dụ về logistics ngược? Logistics ngược (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ví dụ về logistics ngược? Logistics ngược

Một số ví dụ về hậu cần ngược là:
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

  • Trả lại hàng của khách hàng
  • Trả lại hàng tồn đọng của đối tác phân phối do điều khoản hợp đồng
  • Tái sử dụng bao bì
  • Tân trang hàng hóa
  • Sửa chữa và bảo trì theo thỏa thuận đảm bảo
  • Sản xuất lại hàng hóa từ các mặt hàng bị trả lại hoặc bị lỗi
  • Bán hàng hóa cho thị trường thứ cấp để trả lại hàng hoặc tồn kho quá mức
  • Tái chế và xử lý hàng hóa đã hết tuổi thọ

Tìm hiểu thêm

Theo Hội đồng quản lý hậu cần, định nghĩa đầy đủ của logistics ngược là quá trình thực hiện, kiểm soát và lập kế hoạch dòng chảy hiệu quả về chi phí của hàng hóa thành phẩm, nguyên liệu thô và hàng tồn kho trong quá trình. Luồng là từ điểm tiêu thụ (tức là khách hàng) đến điểm xuất xứ (tức là nhà sản xuất), để xử lý đúng cách những thứ này hoặc thu lại giá trị. Bao gồm trong định nghĩa này là bất kỳ hoạt động tái sản xuất hoặc tân trang hàng hóa nào.
Các động lực thị trường hiện tại và đang phát triển,

chẳng hạn như tỷ lệ khách hàng quay trở lại cao hơn và nhu cầu tái chế và tái sử dụng, đang làm gia tăng sự xuất hiện của những trường hợp hậu cần ngược này.

Nội dung về Ví dụ về logistics ngược? Logistics ngược được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Ví dụ về logistics ngược? Logistics ngược? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Ví dụ về logistics ngược? Logistics ngược trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Ví dụ về logistics ngược? Logistics ngược trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Người trong ngành nghề có thể học hỏi các công ty lớn xây dựng hệ thống và quy trình vận hành logistics ngược, cần thiết cho một chiến lược kinh doanh lâu dài.
  • Mặc dù tiêu tốn một lượng lớn chi phí, ăn vào lợi nhuận trực tiếp,tuy nhiên lại có lợi cho mặt phát triển bền vững, tăng lượng khách hàng nhờ vào những sự chuẩn bị bài bản.