Nghiên cứu thị trường là nghiên cứu cái gì ?

Ai cũng nói về nghiên cứu thị trường để kinh doanh, nhưng mà nghiên cứu thị trường là nghiên cứu cái gì ? Tôi không hiểu một số người cứ nhắc đến cụm từ này nhưng không hề hiểu bản chất của nó là gì, mà khi đã không hiểu cụ thể về nó thì làm sao mà làm thị trường được.

Nghiên cứu thị trường

Nói ngắn gọn cho bạn dễ hiểu, nghiên cứu thị trường là nghiên cứu thông tin về nhu cầu, động thái, mong muốn, phản đối, ủng hộ …của các đối tượng, môi trường trên một vùng thị trường ( phân đoạn thị trường), và khi chủ thể áp dụng 1 quyết định dựa vào các thông tin đã nghiên cứu trên phân khúc thị trường đó thì gọi là thị trường mục tiêu.

Thông tin là cái gì ? Là những tin tức về khách hàng, chính sách pháp lý ,quyết định của đối thủ cạnh tranh…Các thông tin được chúng ta lựa chọn, nhận dạng, phân tích, thu thập, sau đó là phát đi thông tin mới phục vụ hoạt động Marketing, kinh doanh…

Đối tượng là ai ? Họ có thể là đối thủ cạnh tranh, khách hàng, đối tác kinh doanh, cơ quan chính phủ, cơ quan phi chính phủ, công chúng.

Nhu cầu là gì ? Là mong muốn sở hữu sản phẩm/dịch vụ khi được đảm bảo về khả năng chi tiêu.

Áp dụng quyết định trên thị trường là thế nào ? Khi đã có thông tin là cơ sở thì chúng ta phải đưa ra một quyết định để phục vụ hoạt động kinh doanh. Quyết định này có thể là đầu tư vốn, quyết định tiếp thị trực tiếp, quyết định khuyến mại giảm giá sản phẩm, … Và nơi bị áp quyết định gọi là thị trường mục tiêu.

Ví dụ: Công ty A muốn thâm nhập thị trường nhà hàng hạng trung bình tại Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

>> 4 Loại công ty không thể nào to được

Các thông tin mà công ty A có thể nghiên cứu bao gồm:

– Nhu cầu sử dụng thực phẩm tại Quận 1 nhiều bao nhiêu

– Thói quen sử dụng thực phẩm là món ăn gì, đồ ăn đi kèm những gì, khách hàng muốn sử dụng dịch vụ gì đi kèm.

– Giá cả, sản phẩm, thiết kế món ăn, dịch vụ đi kèm của đối thủ cạnh tranh

– Khách hàng tại Quận 1 là những ai, tuổi tác, thu nhập thế nào;

– Cần những thủ tục pháp lý nào để có thể kinh doanh

– Nhiều thông tin khác

Nhận dạng, phân tích tổng hợp, phổ biến thông tin cho các đối tượng

Các thông tin về sản phẩm, giá cả, phân phối của các nhà hàng xung quanh thì phân loại vào thông tin đối thủ cạnh tranh. Chúng ta phân tích và tổng hợp nó riêng.

Những thông tin về thói quen mua, mong muốn giá trị cộng thêm, thu nhập của người mua… nhóm vào thông tin khách hàng để phân tích tổng hợp.

Các chính sách pháp lý , thủ tục thành lập nhà hàng tổng hợp lại thành thông tin pháp chế.

Các thông tin này kết hợp với nhau để đưa ra kết luận cuối cùng, sau đó phổ biến, cung cấp cho phòng kinh doanh, phòng Marketing, khách hàng, đối thủ cạnh tranh …

Trả lời