Làm ông chủ, tất cả đều khổ đến "phát hờn", ai biết được những gian khó này chứ, quá đúng luôn! - BYTUONG

Làm ông chủ, tất cả đều khổ đến “phát hờn”, ai biết được những gian khó này chứ, quá đúng luôn!

Ông chủ nào cũng có một góc khuất gọi là “kẻ kiếm tiền bằng máu và nước mắt”. Trên thực tế, có rất nhiều ông chủ trong cuộc sống hàng ngày tiêu tiền còn không bằng nhân viên của họ. Họ thậm chí còn được gọi là “keo kiệt”, “làm cái gì cũng tính toán”.

Thực ra, trong cuộc sống càng về lâu về dài cân nhắc giữa chi phí và lợi nhuận nhiều thành quen, kiếm được một khoản tiền họ tự nhiên sẽ tính toán cẩn thận cho doanh nghiệp của họ.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm