Lady Gaga khởi nghiệp kinh doanh thất bại, Người nổi tiếng kinh doanh cần chú ý gì - BYTUONG

Lady Gaga khởi nghiệp kinh doanh thất bại, Người nổi tiếng kinh doanh cần chú ý gì

Vào tháng 4 năm 2016, một tin tức về tình trạng kiệt quệ các quỹ khởi nghiệp của Lady Gaga đột nhiên trở nên phổ biến trên Internet, tuy nhiên, giống như nhiều công ty khác, việc khởi nghiệp kinh doanh của Lady Gaga chỉ được chú ý khi nó sắp bị phá sản.

Dự án khởi nghiệp của Laday gaga là gì? Tại sao dự án đó lại thất bại? Những ngôi sao nổi tiếng muốn khởi nghiệp kinh doanh cần phải cảnh báo cho họ điều gì?

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm