Dữ liệu và cơ hội: Kinh tế chia sẻ là gì? ( Ai đó sống trong thời 4.0, nhưng còn mơ hồ về những xu hướng làm giàu mới) - BYTUONG

Dữ liệu và cơ hội: Kinh tế chia sẻ là gì? ( Ai đó sống trong thời 4.0, nhưng còn mơ hồ về những xu hướng làm giàu mới)

Dữ liệu và cơ hội: Kinh tế chia sẻ là gì? ( Ai đó sống trong thời 4.0, nhưng còn mơ hồ về những xu hướng làm giàu mới)

Dữ liệu và cơ hội: Kinh tế chia sẻ là gì? ( Ai đó sống trong thời 4.0, nhưng còn mơ hồ về những xu hướng làm giàu mới)

Mô hình kinh tế chia sẻ là việc một bên trung gian sẽ kết nối những người có tài sản nhàn rỗi và muốn kiếm tiền từ nó với những khách hàng có nhu cầu tìm thuê những tài sản nhàn rỗi đó. Chúng ta có thể lấy ví dụ đơn giản đó là GRAP: công ty này đã làm tốt nhiệm vụ việc kết nối những người có máy, muốn tìm kiếm tiền từ nó với những khách hàng muốn sử dujgn dịch vụ vận chuyển.

Mô hình kinh tế này đã xuất hiện từ lâu trên thế giới, và thực sự phát triển mạnh tại Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây. Việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh đang là xu thế, mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm