Mô hình nuôi Bò, tính riêng lãi là 500 triệu 1 năm, Cả làng làm giàu thu về 400 tỷ - BYTUONG

Mô hình nuôi Bò, tính riêng lãi là 500 triệu 1 năm, Cả làng làm giàu thu về 400 tỷ

Mô hình nuôi Bò, tính riêng lãi là 500 triệu 1 năm, Cả làng làm giàu thu về 400 tỷ

Mô hình nuôi Bò, tính riêng lãi là 500 triệu 1 năm, Cả làng làm giàu thu về 400 tỷ

Trước đây, bà con ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc thường lấy trồng trọt làm kinh tế chính trong gia đình nhưng đời sống không được cải thiện là bao.

Đến năm 2000, bà con bắt đầu chuyển sang mô hình chăn nuôi bò sữa nhưng với quy mô nhỏ. Mỗi gia đình lúc đó cũng chỉ nuôi khoảng 5-7 con. Nhờ đó, thu nhập ổn định hơn, cuộc sống bà con bớt vất vả đi phần nào.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm