Dữ liệu và cơ hội: Kiếm tiền với sản phẩm từ Khoai tây - BYTUONG

Dữ liệu và cơ hội: Kiếm tiền với sản phẩm từ Khoai tây

Dữ liệu và cơ hội: Kiếm tiền với sản phẩm từ Khoai tây

Dữ liệu và cơ hội: Kiếm tiền với sản phẩm từ Khoai tây

Theo số liệu được công bố bởi Hiệp hội đại diện cho ngành công nghiệp chế biến và giao thương khoai tây Bỉ – Belgapom, thì tốc độ tiêu thụ các sản phẩm từ khoai tây Bỉ tại thị trường Việt Nam đang tăng mạnh.

Nếu như vào năm 2010, Bỉ chỉ xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 385 tấn sản phẩm các loại từ khoai tây thì đến năm 2018, con số này đã tăng lên thành 2.815 tấn. Nhu cầu tiêu thụ này còn tăng mạnh trong năm 2019 với chỉ trong 6 tháng đầu năm, mức tiêu thụ khoai tây Bỉ đã đạt hơn 3.500 tấn.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm