Ý tưởng kiếm tiền sau khi rời gia tộc Hoàng Gia Anh của Hoàng Tử (người đàn ông khôn ngoan) - BYTUONG

Ý tưởng kiếm tiền sau khi rời gia tộc Hoàng Gia Anh của Hoàng Tử (người đàn ông khôn ngoan)

Ý tưởng kiếm tiền sau khi rời gia tộc Hoàng Gia Anh của Hoàng Tử (người đàn ông khôn ngoan)

Ý tưởng kiếm tiền sau khi rời gia tộc Hoàng Gia Anh của Hoàng Tử (người đàn ông khôn ngoan)

Hoàng tử Harry và vợ là công nương Meghan Markle đã vừa thông báo rút khỏi Hoàng Gia Anh để tập trung cho việc xây dựng cuộc sống riêng và tài chính của mình.

Vì là thành viên của Hoàng Gia Anh, nên cả hai vợ chồng Hoàng từ Harry đều không được phép kinh doanh riêng ở bên ngoài. Do đó, với quyết định rút lui khoảng Hoàng Gia Anh sẽ tạo điều kiện cho vợ chồng Hoàng tử có thể độc lập về tài chính và đầu tư thêm.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm