Từ đồng nghĩa với tới tấp? Tới tấp (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Từ đồng nghĩa với tới tấp? Tới tấp (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Từ đồng nghĩa với tới tấp? Tới tấp

 • Liên tiếp
 • Dồn dập
 • không ngừng
 • không ngưng
 • không thôi
 • không nghỉ
 • liên tục
 • liên tùng tục

Từ đồng nghĩa với từ tới tấp là Liên tiếp, dồn dập. Tới tấp chỉ những hành động nhanh và liên tiếp, không ngừng nghỉ. Từ đồng nghĩa là một từ hoặc cụm từ có nghĩa chính xác hoặc tương tự với một từ, miền hoặc cụm từ khác trong một ngôn ngữ nhất định. Ví dụ, trong tiếng Anh, các từ bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu và bắt đầu đều là từ đồng nghĩa: chúng là từ đồng nghĩa. Bài kiểm tra tiêu chuẩn cho các từ đồng nghĩa là sự thay thế: một dạng có thể được thay thế cho dạng khác trong câu mà không làm thay đổi nghĩa của nó. Các từ chỉ được coi là từ đồng nghĩa theo một nghĩa cụ thể: ví dụ, cả dài và mở rộng đều là từ đồng nghĩa trong ngữ cảnh dài hoặc mở rộng, nhưng dài không thể được sử dụng trong các cụm từ gia đình mở rộng.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Từ đồng nghĩa với tới tấp? Tới tấp được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Từ đồng nghĩa với tới tấp? Tới tấp? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Từ đồng nghĩa với tới tấp? Tới tấp trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Từ đồng nghĩa với tới tấp? Tới tấp trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

 • Giúp người nói biểu thị trạng thái không ngớt của vấn đề nào đó
 • Người dùng có thể bày tỏ quan điểm về sự liên tục của hành động
 • Điều gì đó đang tới , và tới liên tục khiến người ta choáng ngợp