Nóng nảy là từ ghép hay từ láy? Nóng nảy (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Nóng nảy là từ ghép hay từ láy? Nóng nảy (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Nóng nảy là từ ghép hay từ láy? Nóng nảy

  • Từ láy (từ loại)

Nóng nảy là từ láy. Từ này có nghĩa là Không thể chịu đựng sự bực tức hoặc chống đối; không khoan dung. Thiếu kiên nhẫn trước những lời chỉ trích. Biểu hiện hoặc được tạo ra bởi sự thiếu kiên nhẫn. Một cái cau có thiếu kiên nhẫn. Cảm thấy hoặc thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Cảm thấy hoặc tỏ ra khó chịu vì sự chậm trễ, chống đối, v.v. Cảm thấy hoặc thể hiện sự háo hức bồn chồn muốn làm điều gì đó, đi đâu đó, v.v.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Nóng nảy là từ ghép hay từ láy? Nóng nảy được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Nóng nảy là từ ghép hay từ láy? Nóng nảy? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Nóng nảy là từ ghép hay từ láy? Nóng nảy trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Nóng nảy là từ ghép hay từ láy? Nóng nảy trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Biểu thị cảm xúc của một người khi đối diện với vấn đề khó chịu
  • Nóng nảy có thể dẫn tới sự thiếu kiểm soát hành vi trong xử lý vấn đề, cuối cùng gây ra hậu họa nghiêm trọng đối về mặt kinh tế, tinh thần.
  • Nóng nảy không phải là đặc điểm mà nhóm người thành công có, họ kiểm soát tốt yếu tố nóng nảy, không để cảm xúc chi phối nhiều đến hoạt công việc.