cut it off là gì? immorality (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về cut it off là gì? immorality (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

cut it off là gì? immorality

cut it off có nghĩa là Để cắt đứt ai đó hoặc điều gì đó có nghĩa là tách họ khỏi những thứ mà họ thường kết nối. Một trong những mục tiêu của chiến dịch là cắt đứt nguồn tiếp tế của địch. [V P n + from] Những người lưu vong bị cắt đứt mọi liên hệ với quê hương của họ. Cắt một cái gì đó để cắt một cái gì đó khỏi thiết bị chính, cắt một cái gì đó để ngừng cung cấp những thứ như điện, gas, nước, v.v. Nếu một nơi bị cắt, mọi người không thể rời khỏi hoặc đến được, nơi đó xa, rất khó để đến, nếu một người bị cắt, họ cảm thấy cô đơn và không thể nhìn thấy nhiều người khác.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

immorality có nghĩa là không đúng lẽ thường, trái với luân thường đạo lý, tệ hại, xấu xa, không tốt, chẳng hay ho gì (diễn tả tính chất của hành vi hay bản chất của một người là không tốt)

Nội dung về cut it off là gì? immorality được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về cut it off là gì? immorality ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về cut it off là gì? immorality trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của cut it off là gì? immorality trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • immorality trong cuộc sống, được dùng để nói về một người có những mối quan hệ bất chính, không đúng với văn hóa đạo đức
  • cut it off/out nhằm loại bỏ, từ bỏ, hủy bỏ