các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá usd/vnd? Tỷ giá USD và VNĐ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá usd/vnd? Tỷ giá USD và VNĐ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá usd/vnd? Tỷ giá USD và VNĐ

  • Hoạt động xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán thương mại giữa 2 nước, và giữa nước ta với nước khác
  • Yếu tố về quy định pháp lý liên quan đến tỷ giá, ngoại tệ, nội tệ
  • Vấn đề lạm phát trong nước Việt Nam ta và nước Mỹ
  • Tỷ lệ tiền lãi trong nền kinh tế Việt Nam, và nước Mỹ
  • Tỷ lệ vốn và hoạt động đầu tư trong nước, nước Mỹ
  • Vấn đề hoạt động sản xuất

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền bao gồm trạng thái dự trữ tiền tệ, lạm phát, ổn định chính trị, lãi suất, đầu cơ, thâm hụt / thặng dư thương mại và nợ công. Đồng tiền yếu là đồng tiền có giá trị giảm so với đồng tiền khác. Tiền tệ yếu là tiền tệ của các quốc gia có nền tảng kinh tế kém hoặc một chính phủ hoạt động kém hiệu quả. Đồng tiền yếu có thể bắt nguồn từ mức độ bất bình đẳng cao, bất ổn chính trị và mức độ tham nhũng cao, nợ công và thâm hụt thương mại.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá usd/vnd? Tỷ giá USD và VNĐ được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá usd/vnd? Tỷ giá USD và VNĐ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá usd/vnd? Tỷ giá USD và VNĐ trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá usd/vnd? Tỷ giá USD và VNĐ trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Là những công cụ để điều tiết tỷ giá, ví dụ như lãi suất có thể khiến tỷ giá tăng lên hoặc giảm xuống
  • Là phương tiện để điều tiết nền kinh tế hướng tới tập trung sản xuất hay thương mại ngoại thương
  • Là công cụ hạn chế hoạt động ngoại thương