ttm là gì? TTM (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về ttm là gì? TTM (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

ttm là gì? TTM

TTM có nghĩa là Trailing twelve months, Mười hai tháng gần nhất (TTM) là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính của công ty (doanh thu và chi phí). Nó được đo lường bằng cách tính toán doanh thu trong khoảng thời gian mười hai tháng trước ngày báo cáo bằng cách sử dụng báo cáo thu nhập trong báo cáo của công ty (chẳng hạn như báo cáo giữa niên độ, hàng quý hoặc hàng năm). Con số này được các nhà phân tích tính toán vì báo cáo hàng quý và báo cáo giữa niên độ thường chỉ hiển thị doanh thu trong 3, 6 hoặc 9 tháng đầu tiên, không phải cả năm; vì chúng không đại diện cho cả năm nên dữ liệu đó có thể tùy thuộc vào các mô hình giao dịch theo mùa, chẳng hạn như doanh số bán hàng tăng trong giai đoạn Giáng sinh, điều này không phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

TTM có nghĩa là Tiêm tĩnh mạch, tổng thống Mỹ, thay mặt, Tuyên truyền miệng (truyền miệng), Tuổi Trẻ Mobile.

Nội dung về ttm là gì? TTM được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về ttm là gì? TTM ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về ttm là gì? TTM trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của ttm là gì? TTM trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • TTM trong kinh doanh mang hàm ý Trailing twelve months thường xuyên xuất hiện trong các báo cáo liên quan số liệu tài chính.
  • Mục đích của Trailing twelve months nhằm theo dõi, so sánh các số liệu giữa các năm, các khoảng thời gian để có kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo.