Trái nghĩa với consistent? swept (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Trái nghĩa với consistent? swept (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Trái nghĩa với consistent? swept

Consistent là thích hợp, từ trái nghĩa của Consistent là incompatible. Từ này có ý nghĩa là (toán học) mâu thuẫn logic, người hoặc vật không tương thích. Tác dụng không mong muốn khi sử dụng kết hợp với một số chất. Không tương thích được định nghĩa là những thứ hoặc con người không cùng tồn tại hoặc song hành với nhau. Hai ý tưởng đối lập là một ví dụ về những ý tưởng không tương thích với nhau. Một người rất trật tự và một người rất bừa bộn là những ví dụ về những người không tương thích. Người ta không thể giữ cả hai cùng một lúc.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Consistent có nghĩa là tương ứng, phù hợp thích hợp, tương hợp, ứng đối, hợp lý, đúng, chuẩn

swept có nghĩa là Quét, hành động hay thói quen lướt hay di chuyển qua lại

Nội dung về Trái nghĩa với consistent? swept được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Trái nghĩa với consistent? swept ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Trái nghĩa với consistent? swept trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Trái nghĩa với consistent? swept trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • consistent Trong Kinh doanh là tiêu chí phổ biến sản phẩm/dịch vụ cần phải thay đổi để phù hợp với khách hàng.
  • swept là công nghệ của màn hình di động điện thoại