Trái nghĩa với sympathetic? rushing (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Trái nghĩa với sympathetic? rushing (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Trái nghĩa với sympathetic? rushing

Trái nghĩa với sympathetic là unsympathetic có nghĩa là Thờ ơ, không quan tâm
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

sympathetic có nghĩa là Thể hiện sự ủng hộ, chấp thuận hoặc đồng, Của, bày tỏ, cảm nhận, hoặc kết quả từ sự đồng cảm. Rất phù hợp với tính cách hoặc tâm trạng của một người; sự đồng tình. Liên quan đến, bày tỏ, cảm giác hoặc kết quả từ sự đồng cảm. Từ trái nghĩa với nó là unsympathetic. Thờ ơ có nghĩa là không chia sẻ cảm xúc hoặc nhận dạng của ai đó, quan tâm hoặc có bất kỳ ưu tiên hoặc hỗ trợ nào đối với ai đó hoặc điều gì đó. Điều này trái ngược với sự đồng cảm, thường có nghĩa là có sự đồng cảm — có cùng cảm xúc với những người khác, đặc biệt là đau buồn.

rushing Có nghĩa là sự nhanh chóng, gấp gáp, gấp rút để làm một công việc, một nhiệm vụ

Nội dung về Trái nghĩa với sympathetic? rushing được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Trái nghĩa với sympathetic? rushing ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Trái nghĩa với sympathetic? rushing trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Trái nghĩa với sympathetic? rushing trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • sympathetic trong Kinh doanh có thể được áp dụng khi sử dụng hiệu ứng Bầy cừu
  • rushing trong Kinh doanh không được khuyến khích ở quy trình làm việc nội bộ