Trái nghĩa với creative? effectual (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Trái nghĩa với creative? effectual (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Trái nghĩa với creative? effectual

Creative là sáng tạo, trái nghĩa với creative là uncreative có nghĩa là không sáng tạo. Những người thiếu sáng tạo là những người Họ tranh luận và bướng bỉnh rằng ý tưởng của họ là lựa chọn duy nhất, Họ không lưu trữ quá trình học tập của mình , vì vậy họ không có ý thức về những thành tích và thách thức trong quá khứ của họ, Không thể đánh giá cao tính nghệ thuật, vẻ đẹp . Không hiểu một bức chân dung và ý nghĩa của sự thanh lịch., Không có bất kỳ mối quan tâm nào khác ngoài công việc của riêng họ, không sẵn sàng để học hỏi hoặc khám phá bất cứ điều gì mới, Họ không có bất kỳ sở thích nào , xem tivi là một sở thích! không quan tâm để phát triển một sở thích mới, quá muộn, Họ là người hướng nội , không thích nói chuyện với người khác, chỉ ở nhà và xem tivi!, Họ thành kiến ​​với nhiều đối tượng, không cởi mở để chấp nhận bất cứ điều gì khác biệt. Tính cách tư duy cố định.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

creative Có nghĩa là Phát kiến, sáng tạo, thông minh, tạo ra, khởi tạo, hình thành

effectual có nghĩa là đạt được hiệu quả trong công việc, cuộc sống

Nội dung về Trái nghĩa với creative? effectual được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Trái nghĩa với creative? effectual ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Trái nghĩa với creative? effectual trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Trái nghĩa với creative? effectual trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • creative trong Kinh doanh liên quan đến nhiệm vụ R&D
  • effectual trong kinh doanh nhằm mục đích giảm bớt chi phí nhờ phát huy tốt hơn những năng lực công việc.