Pioneer nghĩa là gì? retread (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Pioneer nghĩa là gì? retread (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Pioneer nghĩa là gì? retread

Pioneer có nghĩa là Một người đi tiên phong trong lĩnh vực tư tưởng, nghiên cứu hoặc phát triển mới. Những người mạo hiểm đến các vùng lãnh thổ không xác định hoặc không có người nhận để định cư. Các chiến sĩ thi công phá dỡ công trình tại hiện trường để thuận tiện cho việc di chuyển quân. Dẫn đầu; đột phá. Một người đi trước, chuẩn bị con đường cho những người khác, như một người định cư sớm hoặc như một nhà khoa học làm công việc khám phá.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

retread có nghĩa là xếp lại, đắp lại, giẫm lên, ấn xuống (đối với một dụng cụ, đối tượng, lốp xe, lốp ô tô. retread giúp cho đối tượng được hoàn chỉnh trở lại

Nội dung về Pioneer nghĩa là gì? retread được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Pioneer nghĩa là gì? retread ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Pioneer nghĩa là gì? retread trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Pioneer nghĩa là gì? retread trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Pioneer trong Kinh doanh vừa tốt lại vừa là một yếu điểm
  • Vấn đề của Pioneer là họ đi đầu, và trở thành người nhận lấy nhiều rủi ro, những bất trắc trên thị trường. Đòi hỏi người có tư duy Pioneer phải là người có nền tảng tài chính, nguồn lực chắc chắn để hứng chịu những rủi ro