Massive scale là gì? shoot (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Massive scale là gì? shoot (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Massive scale là gì? shoot

Massive scale có nghĩa là Phân tích quy mô lớn, đánh giá ở diện rộng, phân tích rộng, quy mô lớn, phân tích tổng quát,  đề cập đến sự kết hợp của các phương pháp tính toán hiệu suất cao và toán học được sử dụng để phân tích một lượng lớn dữ liệu nhằm thu được những hiểu biết quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định trong nhiều ứng dụng, đôi khi theo hướng dữ liệu tự động. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận thống nhất để giải quyết hai khía cạnh chính của phân tích quy mô lớn: dữ liệu và tính toán.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

shoot có nghĩa là Đổ, ném, bắn, sút ( trái bóng trong bóng đá), cũng có nghĩa là Mặt nghiêng (trong mặt phẳng hoặc là không gian đa chiều)

Nội dung về Massive scale là gì? shoot được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Massive scale là gì? shoot ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Massive scale là gì? shoot trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Massive scale là gì? shoot trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • shoot ngoài ra còn thể hiện một khái niệm là Chồi non, cành non ( đây là một loại sản phẩm kinh doanh được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay)
  • shoot được khai thác để bán vừa tiết giảm chi phí, đáp ứng nhu cầu ăn xanh sạch và non của khách hàng đối với rau thực vật.