Massive trái nghĩa là gì? hopeless (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Massive trái nghĩa là gì? hopeless (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Massive trái nghĩa là gì? hopeless

Trái nghĩa với Massive là tiny, small, miniature, little mang hàm ý là Ít, nhỏ, không nhiều, bé, thấp (sử dụng để mô tả về vật chất nhỏ hoặc tinh thần nhỏ bé không lớn lao)
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

hopeless có nghĩa là Không còn trông mong gì được nữa, hết hy vọng, buồn, chán và thất vọng ( đối với một người hoặc là một kế hoạch mà bây giờ, lúc này đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực)

Nội dung về Massive trái nghĩa là gì? hopeless được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Massive trái nghĩa là gì? hopeless ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Massive trái nghĩa là gì? hopeless trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Massive trái nghĩa là gì? hopeless trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • hopeless trong Kinh doanh là tình huống cần phải được liệu đoán trước để có được phương án chuẩn bị và ra quyết định phù hợp.
  • Trong một mục tiêu, để tránh rơi vào trạng thái hopeless dẫn tới mục tiêu bị hủy hoại, cần phải có phương án dự trù.