Cash equivalents là gì? outstandingly (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Cash equivalents là gì? outstandingly (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Cash equivalents là gì? outstandingly

Cash equivalents có nghĩa là Các khoản tương đương tiền là chứng khoán đầu tư được sử dụng để đầu tư ngắn hạn, có chất lượng tín dụng cao và có tính thanh khoản cao. Các khoản tương đương tiền, còn được gọi là “tiền và các khoản tương đương”, cùng với cổ phiếu và trái phiếu, là một trong ba loại tài sản chính để đầu tư tài chính. Các chứng khoán này được đặc trưng bởi rủi ro thấp và lợi nhuận thấp. Các khoản tương đương tiền là tổng giá trị tiền mặt tại quỹ, bao gồm các khoản giống tiền; tiền và các khoản tương đương tiền phải là tài sản lưu động. Tiền hoặc các khoản tương đương tiền hợp nhất của công ty luôn được thể hiện trên dòng đầu tiên của bảng cân đối kế toán vì những tài sản này có tính thanh khoản cao nhất.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

outstandingly có nghĩa là quá khác biệt, đặc biệt, đặc trưng, khác thường, không giống bình thường (một người nếu có đặc trưng outstandingly sẽ tạo ra nét riêng , tố chất của riêng mình, đây là lợi thế)

Nội dung về Cash equivalents là gì? outstandingly được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Cash equivalents là gì? outstandingly ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Cash equivalents là gì? outstandingly trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Cash equivalents là gì? outstandingly trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • outstandingly trong Kinh doanh là một nét riêng tạo ra sự khác biệt về nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
  • outstandingly dù khác biệt, nhưng phải thể hiện được sự đóng góp và có ý nghĩa với giá trị lợi ích nhu cầu của khách hàng khi họ mua/sử dụng sản phẩm