Logistics ngược của Apple? Logistics ngược (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Logistics ngược của Apple? Logistics ngược (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Logistics ngược của Apple? Logistics ngược

  • trả lại thiết bị cũ tại cửa hàng để được nhận những ưu đãi từ phía cửa hàng, thương hiệu Apple
  • Có phương án sử dụng lại các bộ phận và vật liệu, để phục vụ cho những sản phẩm khác, sản phẩm mới
  • Họ khuyến khích khách hàng theo Logistics ngược để xây dựng hình ảnh thương hiệu
  • Họ có bộ phận và các nhà thiết kế tái dụng vật liệu cho các sản phẩm mới.

Một ví dụ tuyệt vời về hệ thống hậu cần ngược thành công là Apple. Apple sản xuất iPhone và các sản phẩm điện tử khác, được bán ở nhiều cửa hàng khác nhau trên thế giới. Người tiêu dùng mua iPhone và các phụ kiện, tận hưởng các thiết bị cá nhân của họ cho đến khi chúng ngừng hoạt động hoặc được thay thế bằng một bản nâng cấp.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Những khách hàng quay lại cửa hàng để mua một thiết bị mới sẽ được giảm giá cho các sản phẩm mới để đổi lấy việc tái chế thiết bị cũ của họ với Apple. Những mô hình cũ này được đưa về nhà máy, lột bỏ và các bộ phận vẫn còn trong tình trạng tốt được sử dụng trong các sản phẩm mới hơn. Cách tái chế này giúp Apple thân thiện với môi trường hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất.

Nội dung về Logistics ngược của Apple? Logistics ngược được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Logistics ngược của Apple? Logistics ngược? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Logistics ngược của Apple? Logistics ngược trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Logistics ngược của Apple? Logistics ngược trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Với người tiêu dùng, sẽ đem lại lợi ích về mặt ưu đãi khi mua những sản phẩm mới
  • Đối với nhà sản xuất Apple, họ được thương hiệu, giúp họ lấy được tiếng lành trong mắt công chúng.
  • Có lợi ích cho môi trường trong tương lai bền vững
  • Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ với chính phủ về những cam kết xây dựng ngành sản xuất xanh