Logistics ngược trong thương mại điện tử là gì? Logistics ngược (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Logistics ngược trong thương mại điện tử là gì? Logistics ngược (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Logistics ngược trong thương mại điện tử là gì? Logistics ngược

  • Logistics ngược tiếng Anh là Reverse Logistics
  • Logistics ngược trong thương mại điện tử là hoạt động quản trị quản lý vận tải, kho bãi, hậu cần hàng hóa ở hướng ngược lại từ người tiêu dùng đến nhà phân phối, rồi đến nhà sản xuất, người xử lý hàng hóa bị đưa ngược trở lại.
  • Dễ hiểu thì hàng hóa sẽ được khách hàng trả lại nhà vận chuyển, rồi trả về kho, trả về sàn thương mại điện tử, xử lý sau khi trả lại. Nguyên nhân thì có thể do hàng hóa không đúng với nhu cầu, hàng hóa lỗi, hàng hóa có vấn đề, chính sách bán không tốt.

Logistics ngược là quá trình trả lại sản phẩm từ khách hàng cho người sản xuất hoặc người bán. Đặc biệt là trong bán lẻ trực tuyến, toàn bộ quy trình quản lý trả hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Điều này bao gồm việc trả lại sản phẩm cho chuỗi cung ứng và vận chuyển trở lại nhà kho, trung tâm thực hiện hoặc cơ sở sản xuất có liên quan. Việc kiểm tra chất lượng sau đó được thực hiện tại chỗ và các sản phẩm sau đó được khôi phục, xử lý và hoạt động trở lại. Nếu sản phẩm bị lỗi không còn khả năng cứu vãn thì nó được xử lý đúng cách.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Logistics ngược trong thương mại điện tử là gì? Logistics ngược được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Logistics ngược trong thương mại điện tử là gì? Logistics ngược? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Logistics ngược trong thương mại điện tử là gì? Logistics ngược trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Logistics ngược trong thương mại điện tử là gì? Logistics ngược trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Kinh doanh thương mại điện tử phải xử lý Logistics ngược là điều chắc chắn xảy ra
  • Lý do nằm ở vấn đề khoảng cách địa lý khiến cho người tiêu dùng không được thử sản phẩm , không được trải nghiệm thực tế
  • Quyền lực của khách hàng lớn khi họ có nhiều lựa chọn mua trong thương mại điện tử.