“Ăn không được thì đạp đổ” – một trong những cách hủy hoại đối thủ của Mark Zuckerberg giúp Facebook giữ vững được ngôi vương

Sự ra đời của Snapchat với mục tiêu đích là nhắm vào một “thị trường ngách” mà Facebook đang bỏ ngỏ: Những mẫu đối thoại với khả năng tự động xóa sau một khoảng thời gian. Điều này trở thành một mối de dọa với...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP