Add-in đọc số thành chữ trong Excel (Đổi số thành chữ Office 365, Hàm đổi số thành chữ trong Excel 2019) - BYTUONG

Add-in đọc số thành chữ trong Excel (Đổi số thành chữ Office 365, Hàm đổi số thành chữ trong Excel 2019)

Excel không có chức năng mặc định để hiển thị số dưới dạng chữ tiếng Anh trong trang tính, nhưng bạn có thể thêm chức năng này bằng cách dán mã hàm SpellNumber sau vào mô-đun VBA (Visual Basic for Applications).

Chức năng này cho phép bạn sử dụng các công thức để chuyển đổi đô la và điểm thành chữ, vì vậy $22,50 sẽ đọc Hai mươi hai đô la và năm mươi đồng. Điều này rất hữu ích nếu bạn sử dụng Excel làm mẫu để in séc. Nếu bạn muốn chuyển đổi các giá trị số sang định dạng văn bản mà không hiển thị chúng dưới dạng từ, hãy sử dụng hàm TEXT để thay thế.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Lưu ý rằng Microsoft chỉ cung cấp các ví dụ lập trình để trình diễn và không cung cấp đảm bảo rõ ràng điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, đảm bảo ngụ ý về khả năng bán hoặc khả năng áp dụng cho một mục đích cụ thể.

Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình VBA và các công cụ được sử dụng để tạo và gỡ lỗi các thủ tục. Kỹ sư hỗ trợ của Microsoft có thể giúp giải thích chức năng của một quy trình cụ thể. Tuy nhiên, họ sẽ không sửa đổi các ví dụ này để cung cấp chức năng bổ sung hoặc xây dựng các thủ tục đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Tạo một hàm SpellNumber để chuyển đổi số thành chữ, ta thực hiện như sau:

  • Sử dụng phím tắt Alt + F11 để mở Visual Basic Editor (VBE). Lưu ý: Bạn cũng có thể truy cập trình chỉnh sửa trong tab Visual Basic “Công cụ phát triển” của ruy-băng.
  • Nhấp vào tab “Chèn” và nhấp vào “Mô-đun”.
  • Trên menu Chèn, bấm vào Mô-đun.
  • Sao chép các dòng mã. Mã này được gọi là UDF (hàm) và có thể tự động thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số thành văn bản trong toàn bộ trang tính.

Chức năng chính: Hàm SpellNumber (ByVal MyNumber)

Dim Dollars, Cents, Temp: Đô la mờ, Xu, Nhiệt độ

 

Dim DecimalPlace, Count: Đô la mờ, Tính

ReDim Place (9) Dưới dạng chuỗi

Place (2) = ” Thousand “: Nghìn

Place (3) = ” Million “: Triệu

Place (4) = ” Billion “: Tỷ

Place (5) = ” Trillion “: Nghìn Tỷ

Biểu diễn chuỗi số lượng: MyNumber = Trim (Str (MyNumber))

Vị trí của chữ số thập phân 0 nếu không có: DecimalPlace = InStr (MyNumber, “.”)

Chuyển đổi xu và đặt MyNumber thành số tiền đô la:

+ Nếu DecimalPlace > 0 Thì Cents = GetTens (Left (Mid (MyNumber, DecimalPlace + 1) & _ “00”, 2))

MyNumber = Trim (Left (MyNumber, DecimalPlace-1))

Để trở lại đầu trang, sử dụng hàm SpellNumber trong một ô, ta làm các bước như sau:

  • Nhập công thức = SpellNumber (A1) vào ô mà bạn muốn hiển thị số đã viết, trong đó A1 là ô chứa số bạn muốn chuyển đổi. Bạn cũng có thể nhập giá trị theo cách thủ công, ví dụ = SpellNumber (22,50).
  • Nhấn Enter để xác nhận công thức.

Lưu sổ làm việc bằng hàm SpellNumber:

  • Excel không thể lưu sổ làm việc với các hàm macro ở định dạng sổ làm việc chuẩn không có macro (.xlsx). Nhấp vào “Tệp” > Lưu. Sau đó, hộp thoại dự án VB. Nhấp vào “Không”. Trong hộp thoại dự án VB, bấm Không.
  • Bạn có thể lưu tệp dưới dạng tệp sổ làm việc Excel Macro-Enabled (.xlsm) để duy trì định dạng hiện tại của nó. Nhấp vào “Tệp”> “Lưu dưới dạng”.
  • Nhấp vào trình đơn thả xuống “Lưu dưới dạng” và chọn Sổ làm việc đã bật Macro của Excel.
  • Nhấp vào để lưu”.

 

Share via