Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau? Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau?

Làm cách nào để đếm loại trừ các bản sao trong Excel?
Dễ dàng đếm các giá trị duy nhất loại trừ các giá trị trùng lặp với một công cụ tuyệt vời
Tìm và chọn Đếm các giá trị duy nhất trong hộp Chọn công thức; Mẹo: bạn có thể chọn hộp Bộ lọc, nhập các từ nhất định để lọc tên công thức.
Trong hộp Phạm vi, chọn phạm vi mà bạn muốn đếm các giá trị duy nhất;
Nhấp vào nút OK.
Làm cách nào để đếm các giá trị duy nhất và các bản sao trong Excel?
Để tìm tổng số bản sao không có lần xuất hiện đầu tiên:
Chuyển đến ô B2 bằng cách nhấp vào ô đó.
Gán công thức = IF (COUNTIF ($ A $ 2: A2, A2)> 1, ”Có”, ””) cho ô B2.
Nhấn Enter.
Kéo công thức từ B2 xuống B8.
Chọn ô B9.
Gán công thức = COUNTIF (B2: B8, ”Có”) cho ô B9.
Nhấn Enter.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Hàm đếm các giá trị giống nhau trong Excel? Hàm Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Uống oresol nước biển khô trước hay sau ăn? Thuốc Oresol nước biển khô (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau? Nếu có một danh sách dữ liệu trong trang tính với các giá trị duy nhất và các giá trị trùng lặp, bạn không chỉ muốn đếm tần suất của các giá trị trùng lặp mà còn muốn biết thứ tự xuất hiện của các giá trị trùng lặp. Dễ dàng đếm các giá trị duy nhất loại trừ các giá trị trùng lặp với một công cụ tuyệt vời trong Excel bằng hàm COUNTIF.

>> Tắm biển, Nước biển có tác dụng gì? Tắm biển (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau? trong đời sống, công việc hàng ngày