Home » Cân bằng phản ứng HCl + Na2CO3 – Cân bằng phương trình hóa học (tính chất của Na2CO3)

Cân bằng phản ứng HCl + Na2CO3 – Cân bằng phương trình hóa học (tính chất của Na2CO3)

Cân bằng phản ứng HCl + Na2CO3 - Cân bằng phương trình hóa học (tính chất của Na2CO3)

Cân bằng phản ứng HCl + Na2CO3 – Cân bằng phương trình hóa học (tính chất của Na2CO3)

Cân bằng phương trình:

Na2CO3(aq)+2HCl(aq)→2NaCl(aq)+CO2(g)+H2O(l)
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Natri cacbonat là một hợp chất vô cơ có màu trắng được tạo thành từ các nguyên tố natri, cacbon và oxy. Nó có nhiều dạng ngậm nước khác nhau. Nó có một vị kiềm mạnh.

Công thức hóa học của natri cacbonat – Na2CO3

Dạng decahydrate của nó được gọi là soda rửa. Công thức hóa học của soda giặt là Na2CO3.10H2O

Tên thông thường của natri cacbonat – Natri cacbonat là tên hóa học (hoặc tên IUPAC) của hợp chất Na2CO3. Nó được biết đến với nhiều tên thông thường như soda giặt, soda tro, soda tinh thể.

Natri cacbonat là axit hay bazơ?
Natri cacbonat là một muối cơ bản. Nó có vị kiềm mạnh. Nó là một muối của axit cacbonic và natri hiđroxit. Vì nó được tạo ra từ axit yếu (axit cacbonic) và bazơ mạnh (NaOH) nên nó có bản chất là kiềm mạnh. Phản ứng được đưa ra dưới đây –

H2CO3 + 2NaOH 🡪 Na2CO3 + 2H2O

Nước natri natri cacbonic

Axit hydroxit cacbonat

Dung dịch của nó chuyển giấy quỳ đỏ thành xanh lam khẳng định tính chất bazơ của nó. Độ pH của nó là khoảng 10,52.

Tính chất của natri cacbonat
Tính chất vật lý :

Trọng lượng phân tử của nó là 105,99 g / mol.

Nó là chất rắn kết tinh màu trắng có thể hòa tan trong nước.

Điểm sôi của nó là 1600 ℃.

Điểm nóng chảy của nó là 851 ℃.

Mật độ của nó là 2,54 g / cm3.

Nó không mùi.

Tính chất hóa học :

Phản ứng với HCl loãng –

Na2CO3 + 2HCl loãng. 🡪 2NaCl + H2O + CO2

Với nước và carbon dioxide (điều chế natri bicacbonat) –

Na2CO3 (bão hòa) + H2O + CO2 🡪 2NaHCO3

Phản ứng với hydro florua (pha loãng)

Na2CO3 + 2HF 🡪 2NaF + H2O + CO2

Cấu trúc của natri cacbonat
Mỗi phân tử natri cacbonat chứa 2 nguyên tử natri, một nguyên tử cacbon và 3 nguyên tử oxy. Nó là một hợp chất ion mà khi phân ly tạo ra hai cation natri (Na +) và một anion cacbonat (CO3-2). Cấu trúc của nó được đưa ra bên dưới – Hình ảnh sẽ sớm được tải lên.

Tổng hợp natri cacbonat
Trong lịch sử, natri cacbonat được chiết xuất từ ​​tro của những cây trồng trên đất giàu natri. Hiện nay, nó được điều chế bằng nhiều phương pháp khác nhau như quy trình Solvay, quy trình Leblanc, quy trình điện phân, quy trình Hou’s, v.v … nó cũng được khai thác từ một số khu vực. Hoa Kỳ lấy natri cacbonat chủ yếu thông qua khai thác mỏ để đáp ứng nhu cầu natri cacbonat trong nước. Trong số tất cả các phương pháp điều chế natri cacbonat này, quá trình Solvay đang được sử dụng riêng để sản xuất natri cacbonat. Vì vậy, chúng tôi đang mô tả quy trình Solvay ở đây.

Quá trình Solvay được phát hiện bởi Ernest Solvay, một nhà hóa học công nghiệp người Bỉ, vào năm 1861. Nó kinh tế hơn các quá trình khác. Nó chỉ tạo ra canxi clorua như một sản phẩm thải bỏ.

Quá trình solvay còn được gọi là quá trình amoniac-soda. Dung dịch nước muối, đá vôi và amoniac được sử dụng trong quá trình Solvay, không đắt và dễ kiếm. Dung dịch natri clorua được gọi là dung dịch nước muối cung cấp các ion natri để tạo ra natri cacbonat. Đá vôi là canxi cacbonat cung cấp các ion cacbonat cho natri cacbonat. Amoniac là một thành phần đắt tiền trong quá trình sản xuất natri cacbonat, nhưng nó được thu hồi trong quá trình này. Quá trình thanh lọc lần 1 của dung dịch nước muối bão hòa được thực hiện. Khí cacbonic cần thiết được điều chế bằng cách nung đá vôi đến 1300K. Khi nó được hòa tan trong nước, nó tạo ra canxi hydroxit và được chuyển vào tháp thu hồi amoniac. Bây giờ carbon dioxide được đi qua dung dịch nước muối bão hòa với amoniac để tạo thành natri bicacbonat, được làm khô và đốt cháy để tạo thành natri cacbonat.