Obtained đi với giới từ gì? Obtained (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Obtained đi với giới từ gì? Obtained (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Obtained đi với giới từ gì? Obtained

Obtained đi với giới từ to, from, in, for, at, by. Obtained có nghĩa là Để có được có nghĩa là có được một cái gì đó không dễ dàng có được, chẳng hạn như kiến ​​thức, quyền hoặc rất nhiều tiền. Bạn sẽ không nói rằng bạn có một chiếc quần trừ khi chúng là duy nhất. Trong lịch sử của nó, đôi khi để có được chiến thắng hoặc thành công. Ngày nay, nó chủ yếu có nghĩa là tiếp thu, nhưng việc ghi nhớ ý nghĩa trước đây của nó sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách đúng đắn. Bằng đại học là bạn được bố mẹ cho phép dự tiệc. Khi bạn nhận được thứ gì đó, bạn đã làm việc chăm chỉ để có được nó, vì vậy bạn rất vui khi có được nó.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Obtained có nghĩa là Nhận được, đạt được, thu được, kiếm được, giành được, lấy được, nhận về, hưởng thành quả, thụ hưởng, có được, sở hữu cho mình, nhận lấy

Nội dung về Obtained đi với giới từ gì? Obtained được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Obtained đi với giới từ gì? Obtained ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Obtained đi với giới từ gì? Obtained trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Obtained đi với giới từ gì? Obtained trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Obtained trong Kinh doanh được sử dụng để đề cao những thành tích và kết quả mà một nhân viên Sales đã được được.
  • Obtained cũng có thể sử dụng trong đánh giá kết quả có được của một chiến dịch Marketing sau khi đã triển khai kế hoạch.