Obtain là gì? Obtain (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Obtain là gì? Obtain (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Obtain là gì? Obtain

Obtain được dùng với các ý nghĩa sau: đạt được hoặc đạt được thường bằng hành động hoặc nỗ lực có kế hoạch, được công nhận hoặc thành lập chung, mức độ tự do biểu đạt nhiều hơn mức thường có được trong sản xuất phim, Từ này còn có những ý nghĩa như Để thành công. Để thành công trong việc chiếm hữu do kết quả của việc lập kế hoạch hoặc nỗ lực; có được, thu được. Có hiệu lực hoặc hiệu lực; Chiếm ưu thế. Để có được quyền sở hữu, đặc biệt. bằng một số nỗ lực; thâu tóm.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Obtain có nghĩa là giành được, lấy được, sở hữu được, về tay mình, đạt được. Obtain hướng tới sự trang trọng, lịch sự, không suồng sã.

Nội dung về Obtain là gì? Obtain được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Obtain là gì? Obtain ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Obtain là gì? Obtain trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Obtain là gì? Obtain trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Obtain trong kinh doanh có thể dùng để tôn trọng đối phương trong vấn đề họ đã tạo dựng và chiếm được thị phần trên thị trường một sản phẩm/dịch vụ.
  • Obtain dùng cho mục đích đề cao, tôn vinh ai đó đã đạt được giá trị nào.