Attain là gì? Attain (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Attain là gì? Attain (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Attain là gì? Attain

Attain có nghĩa là Chạm tới ngưỡng tiêu chuẩn, đạt được giới hạn, vượt qua yêu cầu, đủ điều kiện, đạt được điểm chuẩn, vượt trên yêu cầu, vượt qua kỳ vọng, vượt quá mong muốn, tốt
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Attain có nghĩa là là để đạt được như một kết thúc: đạt được, đạt được một mục tiêu. để sở hữu: có được anh ta đạt được sự ưa thích hơn các đồng nghiệp của mình. đến khi kết thúc một quá trình hoặc quá trình di chuyển Họ đã đạt tới đỉnh đồi. đạt được độ già chín muồi. Nó cũng có nghĩa trạng thái có thể đạt được. từ đồng nghĩa: đạt được, có thể đạt được. type of: khả năng, khả năng có thể xảy ra. khả năng hiện có hoặc đang xảy ra hoặc là sự thật.

Nội dung về Attain là gì? Attain được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Attain là gì? Attain ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Attain là gì? Attain trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Attain là gì? Attain trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Attain nhấn mạnh vào sự so sánh giữa giá trị thực hiện được và giá trị điều kiện yêu cầu
  • Attain có thể được dùng trong Kinh doanh như những tiêu chuẩn, yêu cầu đối với phía đối tác cung cấp nguồn hàng.