COGS là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về COGS là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

COGS là gì

COGS là viết tắt của Cost of goods sold – giá vốn bán hàng. Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa bán ra của một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp sử dụng để tạo ra hàng hóa. Nó không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí phân phối và chi phí lực lượng bán hàng. Giá vốn hàng bán (COGS) bao gồm tất cả các chi phí và chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa. Giá vốn hàng bán không bao gồm các chi phí gián tiếp như chi phí chung và bán hàng & tiếp thị.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về COGS được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về COGS được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Corporate governance là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của COGS – Giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa bán ra của một công ty. COGS biểu thị những chi phí trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa bán trong một công ty gồm chi phí của các vật liệu cùng với chi phí lao động trực tiếp để sản xuất hàng hóa nhưng không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí phân phối và chi phí lực lượng bán hàng.

>> C12h22o11 là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về COGS trong đời sống, công việc hàng ngày

 • There are concrete reasons why the improved versions of both Dinesh Karthik and Hardik Pandya could be the most important cogs in India’s…
 • >> Fair market value là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Mainstream economics, says author Diane Coyle, keeps treating people like cogs: self-interested, rational agents. But in the digital economy…
 • A child wearing a white bonnet and black dress with lace accents sits in a bow. David Huber. /. Cogs & Corsets. Returning to downtown…
 • >> Intellectual property là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Once the cogs click into place, Steelrising is more than just Bloodborne on PC – hands-on preview. Fight through the dark streets of Paris in…
 • The Cogs and Corsets steampunk festival kicked off Friday in downtown Bloomington. Check out some scenes from the evening.
 • “Turning the Cogs is a project looking to understand how to build greater diversity and inclusivity at cycling events, further enabling the…
 • BLOOMINGTON — “Cogs and Corsets: A Steampunk Happening” returns to Bloomington for its fifth year on Friday.
 • Rachel Ward will celebrate three years since she opened COGs Refillery at Coventry Market in September. Share. Subscriptions; Sign Out.
 • Public servants do the heavy lifting to make the MOG cogs turn in government. By Melissa Coade. Thursday June 2, 2022. meeting-businesspeople…
 • Gimenez is having a terrific year, as one of the cogs on a Guardians team with maybe the most fun offense in baseball. He is 23 years old,…
 • Đó là giá vốn hàng bán gần như muốn lấy hết doanh thu thuần. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần từ 2013-2021 thứ tự tương ứng các năm là 99…
 • (NLĐO)- Cả năm 2021 doanh thu của Hanoi Metro (đơn vị vận hành đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông) đạt hơn 5 tỉ đồng nhưng giá vốn hàng bán lên tới…
 • Giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ nên lãi gộp đạt gần 77 tỷ đồng giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế của Bibica đạt 131 tỷ đồng…