Fair market value là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Fair market value là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Fair market value là gì

Fair market value là giá thị trường hợp lý. Theo nghĩa đơn giản nhất, giá trị thị trường hợp lý (FMV) là giá mà một tài sản sẽ bán trên thị trường mở. Giá trị thị trường hợp lý đại diện cho giá của một tài sản theo một số điều kiện thông thường sau đây: người mua và người bán tiềm năng hiểu biết hợp lý về tài sản đó, hành xử vì lợi ích tốt nhất của họ, không bị áp lực quá mức để giao dịch và có một khoảng thời gian hợp lý để hoàn thành giao dịch. Với những điều kiện này, giá trị thị trường hợp lý của tài sản phải đại diện cho việc định giá hoặc đánh giá chính xác giá trị của nó. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong luật thuế và thị trường bất động sản.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Fair market value được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Fair market value được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> GDP deflator là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Fair market value là một thuật ngữ thường được sử dụng trong luật thuế và thị trường bất động sản, đại diện cho việc định giá hoặc đánh giá chính xác giá trị của nó sẽ bán trên thị trường mở.

>> Intellectual property là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Fair market value trong đời sống, công việc hàng ngày

 • As to estoppel, the county board had not made findings on the fair market value of properties in its foreclosure order. The plaintiff also…
 • >> MPC là gì(tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Bitcoin could be worth up to $100,000 in two years time, and its fair market value is currently between $40,000 and $50,000, according to…
 • … and Access to Fair Market Value (FMV) Data at DIA Global 2022 … most up-to-date fair market value data for clinical trials worldwide.
 • >> Hàng hóa thay thế là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Part, or all, of the fair market value may be exempt from taxation under Utah law. Residential properties that serve as primary residents of any…
 • Markets are overvaluing AMD in relation to its projected growth as its PEG ratio is currently above the fair market value of 1.
 • ACI’s average trailing PE ratio shows that the firm has been trading around its fair market value recently. Its trailing 12-month earnings…
 • In its recent 10-Q filing, Seritage stated that it was putting assets with a total fair market value of $636.3 million up for sale.
 • For non-homestead property with a fair market value of $525,000, the proposed annual tax increase is an estimated $105.70.
 • Once you have the difference between the price you paid and your current fair market value, divide that number by the original value.
 • The code defines just compensation as “the difference between the fair market value of the condemnee’s entire property interest immediately…
 • Mặc dù sản lượng ở mức thấp, nhờ chào giá thị trường hợp lý và kiểm soát tốt chi phí sản xuất, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt mức cao với 1.027…
 • … những cổ phiếu này dựa trên tiềm năng của các lĩnh vực tương ứng, định giá thị trường hợp lý, lịch sử hoạt động, và lợi thế cạnh tranh.
 • … từ giá thị trường đã bám sát tác động của quy luật cạnh tranh đến giá cả của nhà sản xuất, giá thị trường hợp lý mà người mua chấp nhận.