Chương trình du lịch là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Chương trình du lịch là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chương trình du lịch là gì

Chương trình du lịch (Tour) là một thuật ngữ dùng để chỉ những chuyến du lịch đã được đặt trước lịch trình về thời gian, địa điểm tham quan, đồ ăn, hoạt động… Những chương trình du lịch sẽ được các công ty chuyên nghiệp thiết kế hoặc bạn tự thiết kế. Chương trình du lịch là một trong những dịch vụ đem lại kinh tế lớn cho các doanh nghiệp, giúp thúc đẩy hoạt động du lịch và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Nội dung về Chương trình du lịch được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Chương trình du lịch được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> American express card là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích

Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

American express card là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về American express card là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

American express card là gì

American Express card dịch ra tiếng việt có nghĩa là Thẻ tín dụng American Express, hay còn gọi là thẻ Amex, là một thẻ thanh toán điện tử do công ty dịch vụ tài chính giao dịch công khai American Express (AXP) mang thương hiệu. Công ty phát hành và xử lý thẻ trả trước, tính phí và thẻ tín dụng. Thẻ American Express có sẵn cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Thẻ American Express có thể cung cấp nhiều đặc quyền, bao gồm điểm thưởng, hoàn tiền và đặc quyền du lịch. Một số thẻ được đồng thương hiệu, chẳng hạn như thẻ với Delta và Hilton.

Nội dung về American express card được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về American express card được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Ma trận GE là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Ma trận GE là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ma trận GE là gì

Ma trận GE tiếng Anh là GE Matrix được phát triển bởi Mckinsey và nhóm tư vấn Công ty vào những năm 1970. Ma trận GE là công cụ đưa ra chiến lược cho doanh nghiệp bằng cách phân tích danh mục đầu tư các sản phẩm. Lưới chín ô đo lường sức mạnh của đơn vị kinh doanh so với sức hấp dẫn của ngành và đây là điểm khác biệt chính. Trong khi BCG chỉ giới hạn ở sản phẩm, đơn vị kinh doanh có thể là sản phẩm, toàn bộ dòng sản phẩm, dịch vụ hoặc thậm chí là thương hiệu. Bạn có thể vẽ các đơn vị đã chọn này trên lưới và điều này sẽ giúp bạn xác định chiến lược nào sẽ áp dụng.

Nội dung về Ma trận GE được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Ma trận GE được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Giá trị thặng dư tương đối là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Giá trị thặng dư tương đối là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Giá trị thặng dư tương đối là gì

Giá trị thặng dư tương đối tiếng Anh là Relative surplus value được tạo ra thông qua việc giảm giá trị sức lao động (tư bản khả biến) do cải tiến sản xuất hàng hoá (giai cấp tư bản chiếm đoạt một cách có hiệu quả năng suất lao động). Trong kinh tế học Mác, giá trị thặng dư là phần chênh lệch giữa số tiền thu được từ việc bán một sản phẩm và số tiền mà người sở hữu sản phẩm đó phải trả để sản xuất ra nó: tức là số tiền thu được từ việc bán sản phẩm trừ đi chi phí nguyên vật liệu, nhà máy và sức lao động.

Nội dung về Giá trị thặng dư tương đối được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Giá trị thặng dư tương đối được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

NWC là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về NWC là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

NWC là gì

NWC là viết tắt của Net working capital có nghĩa là Vốn lưu động, còn được gọi là vốn lưu động ròng là sự chênh lệch giữa tài sản lưu động của một công ty – chẳng hạn như tiền mặt, các khoản phải thu, hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng và hàng tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm và các khoản nợ ngắn hạn của công ty, chẳng hạn như các khoản phải trả và các khoản nợ. NWC là thước đo tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính ngắn hạn của một công ty. Nếu một công ty có NWC dương đáng kể, thì công ty đó sẽ có tiềm năng đầu tư và phát triển. Nếu tài sản hiện tại của một công ty không vượt quá nợ hiện tại, thì công ty đó có thể gặp khó khăn khi phát triển hoặc trả nợ cho các chủ nợ. Nó thậm chí có thể bị phá sản.

Nội dung về NWC được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về NWC được tạo từ … Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Chiến lược thâm nhập thị trường là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Chiến lược thâm nhập thị trường là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chiến lược thâm nhập thị trường là gì

Chiến lược thâm nhập thị trường tiếng Anh là Market penetration strategy là chiến lược nhằm gia tăng thị phần cho các sản phẩm hay dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp thông qua các hoạt động Marketing. Chiến lược thâm nhập thị trường sẽ giúp một công ty hướng tới một thị phần cao hơn bằng cách khai thác các sản phẩm hiện có trên các thị trường hiện có. Đó là cách một công ty (đã tồn tại trên thị trường với một sản phẩm) có thể phát triển kinh doanh bằng cách tăng doanh số bán hàng giữa những người đã có mặt trên thị trường.

Nội dung về Chiến lược thâm nhập thị trường được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Chiến lược thâm nhập thị trường được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

EBT là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về EBT là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

EBT là gì

EBT là viết tắt của Electronic benefit transfer có nghĩa là Chuyển quyền lợi điện tử là một hệ thống dựa trên thẻ tương tự như thẻ ghi nợ cho phép người nhận trợ cấp của chính phủ như phiếu thực phẩm thanh toán trực tiếp cho các nhà bán lẻ khi họ mua hàng. Chính quyền các bang cung cấp các phúc lợi và theo dõi việc sử dụng chúng qua hệ thống EBT. Thông qua chương trình EBT, người nhận hỗ trợ dinh dưỡng được cấp một thẻ điện tử tương tự như thẻ ghi nợ để thanh toán quyền lợi trực tiếp cho các nhà bán lẻ. EBT đã thay thế tem thực phẩm bằng giấy có mã màu kiểu cũ. Một số tiểu bang đã kết hợp các chương trình hỗ trợ công cộng khác vào hệ thống EBT mà họ quản lý.

Nội dung về EBT được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về EBT được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng … Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

LOI là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về LOI là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

LOI là gì

LOI là viết tắt của Letter of intent, là một tài liệu phác thảo các kế hoạch chung của một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên trước khi thỏa thuận pháp lý được hoàn tất. Nó không phải là một hợp đồng và không thể có hiệu lực pháp lý; tuy nhiên, nó biểu thị một cam kết nghiêm túc giữa một bên liên quan với bên khác. Nó có thể được sử dụng để làm rõ một giao dịch trước khi hợp đồng đầy đủ được ký kết, để chính thức tuyên bố quan hệ đối tác hoặc thương lượng giữa hai bên hoặc để làm rõ sự hiểu biết lẫn nhau.

Nội dung về LOI được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về LOI được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Pop ups là Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Pop ups là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Pop ups là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Pop ups là gì

Pop-ups là một cửa sổ nhỏ xuất hiện trong khi duyệt một trang web nên có thể gọi đây là cửa sổ quảng cáo. Các nhà tiếp thị chủ yếu sử dụng Pop-ups để quảng cáo và tạo khách hàng tiềm năng. Bạn có thể dễ dàng tạo một Pop-ups miễn phí với SendPulse. Pop-ups đang gây tranh cãi – nhà phát minh ra công nghệ này thậm chí đã xin lỗi công khai về sự sáng tạo của mình. Nếu bạn sử dụng một cửa sổ tự nhiên bật lên, nó chắc chắn sẽ làm gián đoạn trải nghiệm người dùng và có khả năng gây khó chịu cho khán giả của bạn. Tuy nhiên, nếu Pop-ups là đúng, nó có thể là một bổ sung chức năng cho trang web của bạn, có thể hỗ trợ người dùng và chuyển họ xuống kênh bán hàng.

Nội dung về Pop ups được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Pop ups được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng … Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Cây công nghiệp là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Cây công nghiệp là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Cây công nghiệp là gì

Cây công nghiệp tiếng Anh là Industrial crop, là một loại cây được trồng để sản xuất hàng hóa cho ngành sản xuất, ví dụ như sợi cho quần áo, chứ không phải là thực phẩm để tiêu dùng. Cây công nghiệp là tên gọi dành cho một doanh nghiệp cố gắng nâng cao thu nhập của khu vực nông nghiệp và cung cấp các hoạt động phát triển kinh tế cho các vùng nông thôn. Cây công nghiệp cũng cố gắng cung cấp các sản phẩm có thể được sử dụng thay thế cho hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác.

Nội dung về Cây công nghiệp được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Cây công nghiệp được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Nhu cầu thị trường là gì Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Nhu cầu thị trường là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Nhu cầu thị trường là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Nhu cầu thị trường là gì

Nhu cầu thị trường trong tiếng Anh gọi là Market Demand là một nguyên tắc kinh tế đề cập đến mong muốn của người tiêu dùng để mua hàng hóa và dịch vụ và sẵn sàng trả một giá cho một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Giữ tất cả các yếu tố khác không đổi, việc tăng giá của hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ làm giảm lượng nhu cầu và ngược lại. Nhu cầu thị trường là tổng lượng nhu cầu của tất cả người tiêu dùng trên thị trường đối với một hàng hóa nhất định. Tổng nhu cầu là tổng nhu cầu về tất cả các hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Nhiều chiến lược dự trữ thường được yêu cầu để đáp ứng nhu cầu.

Nội dung về Nhu cầu thị trường được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Nhu cầu thị trường được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng … Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Nhà đầu tư thiên thần là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Nhà đầu tư thiên thần là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Nhà đầu tư thiên thần là gì

Nhà đầu tư thiên thần tiếng Anh là Angel Investor (còn được gọi là nhà đầu tư tư nhân, nhà đầu tư hạt giống hoặc nhà tài trợ thiên thần) là một cá nhân có giá trị ròng cao, người cung cấp hỗ trợ tài chính cho các công ty khởi nghiệp hoặc doanh nhân nhỏ, thường để đổi lấy vốn sở hữu trong công ty. Thông thường, các nhà đầu tư thiên thần được tìm thấy trong gia đình và bạn bè của một doanh nhân. Các khoản tiền mà các nhà đầu tư thiên thần cung cấp có thể là khoản đầu tư một lần để giúp doanh nghiệp đi lên hoặc tiếp tục rót vốn để hỗ trợ và đưa công ty vượt qua giai đoạn đầu khó khăn.

Nội dung về Nhà đầu tư thiên thần được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Nhà đầu tư thiên thần được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ … Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Mô hình kim cương là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Mô hình kim cương là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mô hình kim cương là gì

Một mô hình kim cương tiếng Anh là Diamond Top là dạng mô hình được sử dụng để phát hiện sự đảo chiều giá mạnh mẽ. Sau khi được xác định đúng, nó là một trong những mô hình có lợi nhất để sử dụng đảo chiều cho chiến lược giao dịch. Sự hình thành biểu đồ kim cương là một dạng biểu đồ hiếm hoi trông tương tự như dạng đầu và vai với đường viền cổ hình chữ V. Các mẫu biểu đồ kim cương thường xảy ra ở các đỉnh thị trường.

Nội dung về Mô hình kim cương được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Mô hình kim cương được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Hàm cầu là gì (tìm hiểu các thông tin và Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Hàm cầu là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Hàm cầu là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Hàm cầu là gì

Hàm cầu trong tiếng Anh là Demand function, là cái mô tả mối quan hệ giữa một biến và các yếu tố quyết định của nó. Nó mô tả số lượng hàng hóa được mua với giá thay thế của hàng hóa tốt và hàng hóa có liên quan, mức thu nhập thay thế và giá trị thay thế của các biến khác ảnh hưởng đến cầu. Mối quan hệ giữa lượng cầu và các yếu tố trên được gọi là hàm cầu tổng quát và được biểu thị như sau: Hàm cầu có thể được trình bày dưới dạng biểu thức toán học nêu mối quan hệ giữa chất lượng cầu của hàng hóa và các yếu tố quyết định của nó được gọi là hàm cầu.

Nội dung về Hàm cầu được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Hàm cầu được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Contribution margin là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Contribution margin là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Contribution margin là gì

Contribution margin khi dịch từ Tiếng Anh ra tiếng Việt có nghĩa là là tỷ lệ đóng góp. Tỷ lệ đóng góp có thể được nêu trên cơ sở gộp hoặc trên đơn vị. Nó thể hiện số tiền tăng thêm được tạo ra cho mỗi sản phẩm / đơn vị được bán sau khi trừ đi phần chi phí biến đổi của công ty. Tỷ lệ đóng góp được tính bằng giá bán trên mỗi đơn vị, trừ đi chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị. Còn được gọi là đóng góp đô la trên mỗi đơn vị, thước đo cho biết một sản phẩm cụ thể đóng góp như thế nào vào lợi nhuận chung của công ty.

Nội dung về Contribution margin được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Contribution margin được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Economic value added là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Economic value added là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Economic value added là gì

Economic value added khi dịch từ Tiếng Anh ra tiếng Việt có nghĩa là Giá trị kinh tế gia tăng (EVA) là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính của một công ty dựa trên phần của cải còn lại được tính bằng cách trừ chi phí vốn khỏi lợi nhuận hoạt động của nó, được điều chỉnh theo thuế trên cơ sở tiền mặt. EVA cũng có thể được gọi là lợi nhuận kinh tế, vì nó cố gắng thu được lợi nhuận kinh tế thực sự của một công ty. Biện pháp này được đưa ra bởi công ty tư vấn quản lý Stern Value Management, ban đầu được hợp nhất với tên Stern Stewart & Co.1

Nội dung về Economic value added được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Economic value added được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Nguyên tắc thận trọng là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Nguyên tắc thận trọng là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Nguyên tắc thận trọng là gì

Nguyên tắc thận trọng tiếng Anhlà Conservatism principle, còn được gọi là nguyên tắc bảo thủ, là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản, quy định rằng một doanh nghiệp cần phải thận trọng khi xác định các khoản thu nhập và chi phí. Đặc biệt, được coi là khôn ngoan để ghi trước một khoản thu nhập khi nó được thực hiện. Bên cạnh đó, các khoản chi phí nên được ghi nhận ngay khi đạt được khả năng hợp lý để chúng có thể trở thành khoản phải trả.

Nội dung về Nguyên tắc thận trọng được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Nguyên tắc thận trọng được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Pain point là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Đầu tư tiền ảo (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Đầu tư tiền ảo (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

 

Chủ đề này chia sẻ về các vấn đề liên quan Đầu Tư Tiền Ảo, Tiền điện tử, Bitcoin

Cập nhật mới ngày 24/6/2022

Nội dung về Đầu tư tiền ảo được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Đầu tư tiền ảo được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Hanul Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Pain point là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Pain point là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Pain point là gì

Pain point khi dịch từ Tiếng Anh ra tiếng Việt có nghĩa là Điểm đau của khách hàng, là một vấn đề cụ thể mà khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp bạn đang gặp phải. Nói cách khác, bạn có thể coi các paint point như một vấn đề, rõ ràng và đơn giản. Giống như bất kỳ vấn đề nào, paint point của khách hàng cũng đa dạng và đa dạng như chính khách hàng tiềm năng của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng tiềm năng sẽ nhận thức được paint point mà họ đang trải qua, điều này có thể làm cho việc tiếp thị với những cá nhân này trở nên khó khăn vì bạn phải giúp khách hàng tiềm năng của mình nhận ra họ có vấn đề và thuyết phục họ rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ giúp giải quyết vấn đề đó.

Nội dung về Pain point được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Pain point được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do … Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝

Macro environment là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Macro environment là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Macro environment là gì

Macro environment khi dịch từ Tiếng Anh ra tiếng Việt có nghĩa là môi trường vĩ mô. Môi trường vĩ mô đề cập đến nền kinh tế tổng thể, rộng hơn và các lực lượng ảnh hưởng đến nó so với môi trường vi mô, tập trung vào nền kinh tế của một ngành hoặc khu vực cụ thể. Có những điều kiện kinh tế vĩ mô hoặc các yếu tố ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của tất cả các doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Nói chung, kinh tế vĩ mô đề cập đến: Chi tiêu, Mức giá, Tổng sản lượng

Nội dung về Macro environment được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Macro environment được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Chiến lược chi Xem đầy đủ nội dung của chủ đề này➝