Corporate governance là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Corporate governance là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Corporate governance là gì

Corporate govermance dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nghĩa là quản trị doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, thông lệ và quy trình mà một công ty được chỉ đạo và kiểm soát. Quản trị doanh nghiệp về cơ bản liên quan đến việc cân bằng lợi ích của nhiều bên liên quan của công ty, chẳng hạn như cổ đông, giám đốc điều hành cấp cao, khách hàng, nhà cung cấp, nhà tài chính, chính phủ và cộng đồng. Vì quản trị doanh nghiệp cũng cung cấp khuôn khổ để đạt được các mục tiêu của công ty, nên thực tế nó bao gồm mọi lĩnh vực quản lý, từ kế hoạch hành động và kiểm soát nội bộ đến đo lường hiệu quả hoạt động và công bố thông tin của công ty.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Corporate governance được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Corporate governance được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Bpsd là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Corporate governance – Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, thông lệ và quy trình mà một công ty được chỉ đạo và kiểm soát bao gồm mọi lĩnh vực quản lý, từ kế hoạch hành động và kiểm soát nội bộ đến đo lường hiệu quả hoạt động và công bố thông tin của công ty giúp cân bằng lợi ích của nhiều bên liên quan của công ty.

>> Economic order quantity là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Corporate governance trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Restoring trust in audit and corporate governance: the UK roadmap for reform. Christopher Colclough, Anna Janik, Brian Moore, Neil Nicholson,…
 • >> GDP deflator là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • The government intends to take an approach based on the UK Corporate Governance Code as the most practical and proportionate way of…
 • In order to develop corporate governance practice in Mongolia, the Financial Regulatory Commission /the “FRC”/ approved the Corporate…
 • >> Chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • June 22 (Reuters) – British retailer JD Sports Fashion (JD.L) laid out plans to overhaul its corporate governance structure and internal…
 • Plans are underway by the Society for Corporate Governance Nigeria (SCGN) in partnership with the Financial Reporting Council of Nigeria…
 • The retailer also laid out plans to overhaul its corporate governance structure and internal controls after a review led to the exit of…
 • Plans are underway by the Society for Corporate Governance Nigeria (SCGN) in partnership with the Financial Reporting Council of Nigeria…
 • L-R: Mr. Adetunji Oyebanji, Director Society for Corporate Governance Nigeria (SCGN); Mrs. Chioma Mordi, Chief Executive Officer,…
 • In the recent past, there have been corporate governance issues in Sequoia-funded startups BharatPe and Zilingo. Source: Shutterstock.
 • The corporate governance requirements depend on whether the issuer is seeking listing on Nasdaq Helsinki main market or Nasdaq First North…
 • Quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty, bao gồm HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm…
 • Cơ hội cũng chính là động lực, là chất xúc tác thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đi tìm lời giải cho bài toán quản trị doanh nghiệp. Với chủ đề…
 • Dù là kinh doanh ở mô hình lớn hay vừa và nhỏ thì cũng cần hướng đến việc quản trị doanh nghiệp sao cho hiệu quả. Hiện nay, hầu hết doanh…