Intellectual property là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Intellectual property là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Intellectual property là gì

Intellectual property có nghĩa là sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là một mô tả phân loại rộng cho tập hợp các tài sản vô hình được sở hữu và bảo vệ hợp pháp bởi một công ty hoặc cá nhân khỏi việc sử dụng hoặc thực hiện bên ngoài mà không có sự đồng ý. Tài sản vô hình là tài sản phi vật chất mà một công ty hoặc một người sở hữu. Khái niệm sở hữu trí tuệ liên quan đến thực tế là một số sản phẩm trí tuệ của con người phải được cung cấp các quyền bảo vệ tương tự như đối với tài sản vật chất, được gọi là tài sản hữu hình . Hầu hết các nền kinh tế phát triển đều có các biện pháp pháp lý để bảo vệ cả hai hình thức tài sản.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Intellectual property được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Intellectual property được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Lean production là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Intellectual property – Sở hữu trí tuệ là một mô tả phân loại rộng cho tập hợp các tài sản vô hình được sở hữu và bảo vệ hợp pháp bởi một công ty hoặc cá nhân khỏi việc sử dụng hoặc thực hiện bên ngoài mà không có sự đồng ý.

>> Chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Intellectual property trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Trends & developments in the enforcement of intellectual property rights in Africa. June 23, 2022. Press Release Counterfeiting Africa.
 • >> Công thức tính phương sai là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • The protection of intellectual property (IP) assets can be seen as both sword and a shield. A sword to provide a cordon sanitaire around…
 • Intellectual property lawyer Trezanay Atkins said if there is money to be made at Juneteeth, that money should support Black communities.
 • >> Coinpayu là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)
 • … with the Karnataka State Council for Science and Technology (KSCST) has established an Intellectual Property Rights (IPR) Cell.
 • “We are disappointed with the inadequate outcome on waiving intellectual property for COVID-19 medical tools that resulted from more than 20…
 • The Global Intellectual Property Management Software market was valued at USD 6. 97 Billion in 2021, and it is expected to reach a value of…
 • In the meantime, below is the progress of amending the law. After more than 15 years of implementation, Law on Intellectual Property (IP law) No…
 • We’ll send you a myFT Daily Digest email rounding up the latest Intellectual property news every morning. China was, for decades, feared as the…
 • The Intellectual Property Office has cleared its backlog of patent cases for the first time in 15 years. It has also cleared its trademark…
 • TheLEADERKiểm toán sở hữu trí tuệ mang đến cho doanh nghiệp cái nhìn rõ ràng về tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp sở hữu. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định…
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 16/06/2022 09:44. (Chinhphu.vn) – Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá…
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, không phải mọi trường hợp sửa đổi, cắt xén tác phẩm, cuộc biểu diễn…
 • Khái niệm đổi mới sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã xuất hiện tại Việt Nam đã nhiều thập niên nhưng chưa bao giờ, nó lại tác động mạnh…