Assertive là gì? Assertive (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Assertive là gì? Assertive (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Assertive là gì? Assertive

Assertive là Tự tin là phẩm chất của sự tự tin và quyết đoán thay vì mạnh mẽ bảo vệ một quan điểm đúng hoặc tuyên bố có liên quan. Trong tâm lý học và liệu pháp tâm lý, nó là một kỹ năng có thể học được và là một hình thức giao tiếp. Từ điển Y khoa Dolan định nghĩa sự tự tin là: Một dạng hành vi được đặc trưng bởi việc khẳng định hoặc khẳng định một tuyên bố một cách tự tin mà không cần bằng chứng; điều này khẳng định quyền hoặc ý kiến ​​của một cá nhân mà không đe dọa chủ động đến quyền của người khác (chi phối) hoặc phục tùng cho phép người khác coi thường hoặc phủ nhận quyền hoặc quan điểm của bản thân.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Assertive có nghĩa là Quyết đoán, tự tin, khẳng định, chắc chắn, chắc rằng, cách nghĩ, suy nghĩ, nhận định, cho rằng, nhấn mạnh

Nội dung về Assertive là gì? Assertive được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Assertive là gì? Assertive ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Assertive là gì? Assertive trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Assertive là gì? Assertive trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Assertive trong Kinh doanh là tiêu chí chính để tuyển dụng nhân viên tại những vị trí IT, Kinh doanh
  • Những người ở vị trí IT và Kinh doanh cần Assertive để giữ cho công việc được vận hành theo hướng phát triển, khai phá những hướng mới, thị trường mới.