Refutable là gì? conflict (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Refutable là gì? conflict (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Refutable là gì? conflict

Refutable có nghĩa là Có thể bị bác bỏ hoặc cho thấy là sai. Tính sai lầm là một tiêu chí để đánh giá các lý thuyết và giả thuyết khoa học được nhà triết học khoa học Karl Popper đưa ra trong cuốn sách Logic của khám phá khoa học (1934). Ông đề xuất nó như một nền tảng để giải quyết vấn đề cảm ứng và phân giới. Một lý thuyết hoặc giả thuyết có thể bị sai lệch (hoặc có thể bác bỏ) nếu nó có thể mâu thuẫn về mặt logic bởi các thử nghiệm thực nghiệm có thể được thực hiện bởi kỹ thuật trước đó. Popper khẳng định rằng, như một tiêu chí logic, nó khác với khái niệm liên quan “khả năng được chứng minh là sai” được thảo luận trong thuyết sai lầm Lakatos. Ngay cả khi nó là một tiêu chí logic, mục đích của nó là làm cho lý thuyết có thể dự đoán và kiểm tra được và do đó hữu ích trong thực tế.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

conflict có nghĩa là những xung đột lẫn nhau khi đối diện sự việc

Nội dung về Refutable là gì? conflict được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Refutable là gì? conflict ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Refutable là gì? conflict trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Refutable là gì? conflict trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • conflict trong Kinh doanh sự xung đột giúp cho tổ chức hay công ty có thể phát triển và loại bỏ những giá trị yếu kém.
  • Nhưng nếu conflict bị lợi dụng có thể khiến tổ chức đó suy yếu vì vấn đề nội sinh