Genuinely là gì? mismatch (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Genuinely là gì? mismatch (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Genuinely là gì? mismatch

Genuinely có nghĩa là trung thực, thực tế, chính xác, đúng đắn, hợp lý. Các trạng từ mô tả trung thực điều gì đó được thực hiện một cách thực tế và xác thực. Nếu bạn của bạn thực sự hào hứng với kế hoạch xách ba lô đi khắp Trung Quốc vào mùa hè tới, thì cô ấy rất có ý đó. Khi bạn nói sự thật, bạn đang trung thực. Nếu bạn thực sự lo lắng về việc bạn mình bị thương khi đi xe máy, bạn sẽ cầu xin cô ấy đội mũ bảo hiểm. Một giả thuyết về nguồn gốc thực sự là nó xuất phát từ từ tiếng Latinh có nghĩa là “đầu gối”, genu, ám chỉ phong tục người cha thừa nhận cha mình bằng cách ôm một đứa trẻ vào lòng.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

mismatch có nghĩa là các giá trị không hợp lý với nhau, không khớp với nhau

Nội dung về Genuinely là gì? mismatch được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Genuinely là gì? mismatch ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Genuinely là gì? mismatch trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Genuinely là gì? mismatch trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • mismatch trong Kinh doanh công nghệ, là thuật toán để tìm ra những giá trị phù hợp
  • Genuinely trong Kinh doanh sự đúng đắn không được quan niệm là tuyệt đối