Manifestation là gì? disharmonize (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Manifestation là gì? disharmonize (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Manifestation là gì? disharmonize

Manifestation có nghĩa là là Hiệu suất, hiệu quả trong công việc và cuộc sống đề cập đến các chiến lược tự giúp đỡ giả khoa học khác nhau được thiết kế để đạt được các mục tiêu cá nhân, chủ yếu bằng cách tập trung tâm trí của cá nhân vào kết quả mong muốn. Những kỹ thuật này dựa trên Luật hấp dẫn của Tâm linh Tư tưởng Mới. Trong khi quá trình này liên quan đến suy nghĩ tích cực và thậm chí hướng các yêu cầu đến “vũ trụ”, nó cũng liên quan đến các bước hành động cá nhân. Manifestation đã bị chỉ trích là không có cơ sở trong khoa học vật lý. Alison Bernstein, giáo sư khoa học thần kinh chuyển dịch tại Đại học bang Michigan, nói với Vice trong một cuộc phỏng vấn: “Bạn không thể làm cho mọi thứ xảy ra một cách kỳ diệu”. “Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cách bạn thích liệu pháp hành vi nhận thức”. Cô tiếp tục khẳng định rằng “khoa học không ủng hộ sự đại diện.”
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

disharmonize có nghĩa là làm mất đi sự cân bằng, không còn trạng thái tốt

Nội dung về Manifestation là gì? disharmonize được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Manifestation là gì? disharmonize ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Manifestation là gì? disharmonize trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Manifestation là gì? disharmonize trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • disharmonize trong tính toán chiến lược được sử dụng như những mưu kế nhằm tác động lên đối thủ cạnh tranh, tạo ra điểm sơ hở
  • Manifestation trong Kinh doanh là mục tiêu của công việc nhằm giảm bớt chi phí